Omfattning

Avsnittet beskriver hur du annonserar en upphandling.

Förutsättningar

Nedanstående gäller under följande förutsättningar:

  1. Du måste ha ett konto på e-Avrop
  2. Du måste vara inloggad i e-Avrop upphandlingsstöd
  3. Du måste vara administratör i ett upphandlingsprojekt.


Från mina sidor

  •  Mina sidor under rubriken Arbeta med i väljer du alternativet Upphandlingsprojekt
  • Från Projektlistan väljer den upphandling du vill arbeta med och klickar på länken
  • Klicka på Annonsering i upphandlingens Checklista

 

Del av upphandlingens checklista


 

 

 

 

Annonsera upphandling

En annons kan, förutom informationen du angett i grunduppgifter, också innehålla dokument. Alla dokument under Dokument/Upphandlingsprojekt kan annonseras. Om du använder e-Avrops utvärderingsmodul kan du också bifoga upphandlingens definition för kvalificeringskrav (skakrav) och utvärderingsmodell. Dessa två PDF-dokument återfinner du under Dokument/Rapporter

Alla dokument i en annons är kopior på motsvarande projektdokument. Om du ändrar i ett projektdokument efter att det är annonserat påverkas inte annonsen. För att annonsera det uppdaterade dokumentet måste du klicka på Dokument, kopiera in dokumentet på nytt och klicka på Annonsera. Alla för tillfället annonserade dokument återfinner du under Dokument/Annons

Exempel på annonsera upphandling

När du klickar på Annonsera publiceras annonsen med bifogade dokument i e-Avrops offentliga databas för upphandlingar. Upphandlingens CPV-koder matchas mot de ca 20 000 prenumeranter som bevakar olika CPV-områden. Systemet meddelar dessa företag automatiskt om din upphandling.

Alla annonser speglas automatiskt på OPIC. Leverantörer som hämtat underlaget via OPIC eller direkt på e-Avrop registreras på Mina sidor/Våra uppgifter/Bevakare

 

Upphandlingsförfarande

Beroende av vilket upphandlingsförfarande du väljer förändras vissa funktioner som annonsering i TED, tidplan och checklistan för ett projekt.

 

Här exempel på del av checklistan för Öppet förfarande.