Omfattning

Annonsen uppstår normalt som en del av ett upphandlingsprojekt. Detta avsnitt beskriver hur du gör för att annonsera en upphandling som redan är klar utan att behöva gå via ett upphandlingsprojekt.

Förutsättningar

Nedanstående gäller under följande förutsättningar:

 1. Du måste ha ett konto på e-Avrop
 2. Du måste vara inloggad i e-Avrop upphandlingsstöd
 3. Du måste ha tilldelats rättigheten Upphandlare din administratör i e-Avrop

 

Annonsera

Från Mina sidor klickar du på Ny annons under rubriken Arbeta med.

 

 

Ny annons

Du kan skapa en annons som ska publiceras ett visst datum. Detta datum anger du under rubriken Annonseras. Frågor från leverantören kan ställas och besvaras direkt på Internet. Se frågor och svar. Om du markerar alternativet e-Anbud kan leverantören lämna in sitt anbud elektroniskt.

Elektroniskt lämnade anbud kan öppnas efter sista anbudsdag i systemet. Hur e-Anbud ska tas emot och öppnas kan ställas in av Administratörer för e-Avrop. Inställningen måste göras innan upphandlingen annonseras för att ha betydelse. Läs mer om Administration här.

Upphandlingens namn, omfattning, kategori och varugrupp anges i formuläret. Om inte rätt kategorityp eller varugrupp återfinns i rullisten kan en ny skapas. Egendefinierade kategorityper och varugrupper gäller bara för den aktuella annonsen.

Alla upphandlingsförfaranden kan annonseras inklusive LOV. När du klickar på Publicera kan du samordna annonsen med alla deltagare i din portal, bläddra fram och lägga till bilagor samt få en direktlänk till upphandlingen. Denna är användbar vid exempelvis LOV-upphandlingar där länken till dokumenten kan ingå i annonsen på Kammarkollegiet.

Upphandlingar annonserade på detta sätt publiceras automatiskt på Opic, Allego och Mercell. Om en leverantör hämtar upphandlingsdokumentet på e-Avrop eller Opic registreras leverantörens uppgifter automatiskt i systemet.

 

Bra att veta

 • e-Avrop är en helt så kallad ”allmänt tillgänglig databas”.
 • Listan över vilka företag som hämtat upphandlingen finns under Våra uppgifter/Bevakare i menyn på Mina sidor.
 • Om alternativet e-Anbud markerats visas inkomna elektroniska anbud på Mina sidor längst uppe till höger under Upphandlingar / Ej öppnade anbud efter sista anbudsdag.
 • Om frågor och svar ska ställas och besvaras på Internet blir både frågan och svaret en del av annonsen utan krav på inloggning.
  1. Frågor kan redigeras och visas bara när dom besvarats.
  2. När en fråga besvarats skickas ett e-postmeddelande med frågan och svaret till frågeställaren och till alla leverantörer som tidigare hämtat upphandlingen.
 • Samordning av annonsen kan ske för alla myndigheter som är med i samma portal. Portal är kostnadsfritt och är ofta regional.
 • Alla annonser kan speglas på den egna hemsidan.
 • Det är kostnadsfritt för leverantören att hämta och bevaka upphandlingar. Det är också kostnadsfritt för leverantören att lämna elektroniskt anbud.