Backa/Avbryt/Arkivera/Radera

Med denna funktion kan du backa – avbryta samt arkivera eller radera ett upphandlingsprojekt. Vilka funktioner som kan användas är beroende av i vilket skede din upphandling befinner sig.

Du måste vara inloggad och i rätt projekt.

 

Logga in och välj projekt:

  1. Logga in
  2. Från Mina sidor klickar du på Projekt
  3. Klicka på projektnamnet i listan som visas 

 

 

  4. Klicka på Arkivera/Avbryt ute till vänster i upphandlingens checklista.

 

 

Välj avsnitt nedan:

-      Jag vill Backa och göra om utvärderingenoch/eller tilldelningen

-      Jag vill Avbryta en annonserad upphandling

-      Jag vill Arkivera och/eller Radera en upphandling


Backa till utvärdering

Om du tilldelat en upphandling och av någon anledning måste göra om utvärderingen och tilldela upphandlingen på nytt – ska du använda denna funktion.

Välj fliken Omutvärdera

När du gör om utvärderingen i en redan tilldela upphandling måste du skriva ett motiv till ditt handlande. Detta gör du i meddelanderutan.

Meddelandet skickas per e-post till samtliga 
anbudslämnare. Meddelandet sparas också under Dokument/e-Post i upphandlingen.

Meddelandet sparas upphandlingsprojektet och kan läsas – efter inloggning - av alla leverantörer som tilldelats 

Observera!
Vid delat anbud är det möjligt att backa olika delar och låta andra förbli tilldelade.

Var därför extra uppmärksam vid delat anbud så att du verkligen backar rätt del


Avbryt

Om du måste avbryta en annonserad upphandling ska du använda denna funktion.

Välj fliken Avbryt.

Lagen förskriver att du måste ange skäl för avbrytandet. Ange skälet i textrutan och klicka på Avbryt upphandlingen.

Meddelandet skickas per e-post till samtliga anbudslämnare och till de som ansökt om att få lämna anbud i selektiv – urval och förhandlat förfarande.

Meddelandet sparas även i upphandlingsprojektet och kan läsas – efter inloggning - av alla leverantörer som deltagit i upphandlingen (lämnat anbud eller ansökt).

  • Åtgärden går inte att ångra efter avbrytandet.
  • Avbrutna upphandlingar arkiveras automatiskt.

Arkivera Radera

En upphandling som har alla processteg genomförda arkiverar sig själv efter 14 dagar. För att radera en upphandling måste du göra det manuellt.

Om du vill arkivera den i förtid eller om du av någon anledning beslutar dig för att inte genomföra allprocessteg ska du använda denna funktion.

Observera!

Det är viktigt att du arkiverar avslutade upphandlingar även om inte alla processteg är genomförda. Systemet blir mycket snabbare och det blir lättare att hitta i din projektlista.

Välj fliken Avsluta.
Om du skriver ett meddelande skickas det till samtliga företa som deltagit i upphandlingen. Designen på meddelandet framgår av sidan.

Om meddelanderutan lämnas tom skickas inget meddelande.

Både Arkivera och Radera är permanenta åtgärder som inte kan backas när de väl är utförda.

  • Arkiverade upphandlingar hamnar i arkivet.
  • Om du vill radera en upphandling som annonserats måste den först arkiveras. Först där efter kan den raderas.
  • Om upphandlingen inte annonserats kan den raderas utan att först arkiveras.