Allmänt

Denna funktion är inte obligatorisk. Det finns alltid en projektmedlem i varje upphandling och det är den som skapade projektet. Funktionen ska användas för att bjuda in andra kompetenser än din egen i upphandlingsprojekt. Det kan vara avtalsansvarig – kvalitetsansvarig - experter i sakfrågor och externa konsulter mm.
Det är bara den användare som har skapat upphandlingsprojektet som kan bjuda in andra projektmedlemmar och ge dessa rättigheter i upphandlingen

Du måste vara inloggad och i rätt projekt.

 

Logga in och välj projekt:

  1. Logga in
  2. Från Mina sidor klickar du på Pågående upphandlingar
  3. Klicka på projektnamnet i listan som visas 

 

  4. Klicka på Projektmedlemmar ute till vänster i upphandlingens checklista.

 

Ansvar

Avtalsägare och Kvalitetsansvarig är roller som används vid avtalsuppföljning. Syftet med dessa roller är att klargöra kommunikationsvägar i systemet vid avvikelserapportering och avtalsuppföljning. Avtalsuppföljningen måste vara aktiverad för att valet av Avtalsägare och Kvalitetsansvarig ska få någon betydelse i systemet

Inom projektet kan Ansvarig upphandlare bara ändras genom att byta Ägare i projektet (se nästa avsnitt).

Valda namn kommer att stå i avtalet under fliken Ansvar. Namnen kan ändras i avtalet utan krav på att byta namn i projektet.

Modulen för avvikelserapportering och avtalsuppföljning aktiveras bara efter genomgången utbildning. Här kan du läsa mer om Avtalsuppföljning

Projektmedlemmar

Deltagare i ett projekt kan ha olika rättigheter i projektet. Dessa rättigheter tilldelas av projektets Ägare

Rättigheter:
Titta            Kan bara granska dokument i projektet.
Redigera      Skapa och redigera dokument i projektets.
Lägga till     Skapa och redigera projektets dokument samt radera dokument som användaren själv skapat.
Admin          Skapa, redigera och radera dokument samt ändra projektets inställningar.
Ägare          Samma rättigheter som administratör. Endast en användare kan stå som ägare och är initialt satt till den som skapat projektet. Det är bara ägaren som kan byta ägare i projektet. För att kunna tilldela en annan användare rättigheten Ägare måste användaren vara upphandlare i systemet.

Bjud in projektmedlem

Klicka på knappen Lägg till  ny medlem (A) för att lägga till projektmedlemmar. Förutom att du får upp en lista med alla dina upphandlingskollegor som du kan bjuda in visas också en lista med tidigare projektmedlemmar. Du kan också bjuda in valfri person att delta i projektet – exempelvis en extern konsult. Det gör du genom att ange namn och e-post till personen i fråga. Om användarens organisations står som ej registrerad (B) vid en inbjudan i stället för personens organisation - betyder det att personen i fråga inte har ett konto registrerat på e-Avrop ännu. Alla projektmedlemmar som har en bock (C) markerat i rutan får ett e-postmeddelande med inbjudan att delta i projektet. Meddelandet skickas när du klickar på Spara-knappen (se nedan). Första gången är alla användare automatiskt förbockade. Denna funktion kan också användas för att påminna deltagare som inte uppmärksammat tidigare meddelande.

Meddelande

Gulmarkerade avsnitt ersätts med text från upphandlingens grunduppgifter. Notera att meddelande kan kombineras med en egen text.