Hej,  

Börja med att kontrollera så att sista dag för att ställa frågor inte har löpt ut. En förutsättning för att kunna ställa frågor i systemet är att tiden för detta fortfarande gäller.  

Hur man ska ställa frågor i en upphandling är en inställning som den upphandlande myndigheten gör när de lägger upp sin upphandling.  

Om den upphandlande myndigheten valt frågor och svar via systemet så lämnar ni anbud genom att klicka på knappen ”Ställ en fråga”. 

Om det inte finns någon sådan knapp så innebär detta att den upphandlande myndigheten, i upphandlingens inställningar, valt att hantera frågor och svar på något annat sätt. Mitt råd är i detta fall att läsa förfrågningsunderlaget och se om här finns någon information eller instruktion kring hur frågor ska ställas. Om det inte finns detta måste jag be er vända er till den upphandlande myndigheten.  

Vi är endast systemleverantör och kan inte besvara frågor angående specifika upphandlingar.  

Du kan läsa mer om anbudsinlämning här: https://www.e-avrop.com/information/upphandling/anbudsInlamning/Lamna_Anbud.htm