I princip kan man säga att priset får mindre betydelse vid avdrag i procent med anledning av att avdrag i procent gynnar dyra anbud. Påslag i procent å andra sidan gynnar billiga anbud.  

Exempel

Påslag 100 % vid noll poäng:

Anbud A 500 kr och halva poängen ger 500 + 500*0,5 = 750 Anbud B 1000 kr och halva poängen ger 1000 + 1000*0,5 = 1500 Anbud C 750 kr och full poäng ger 750 + 750*0 = 750

Avdrag 100% vid full poäng:

Anbud A 500 kr och halva poängen ger 500 - 500*0,5 = 250 Anbud B 1000 kr och halva poängen ger 1000 - 1000*0,5 = 500 Anbud C 750 kr och full poäng ger 750 - 750*1 = 0 

Det betyder att med avdrag i % så får alla anbud med full poäng jämförelsetal Noll (0) oavsett pris. Med påslag får alla anbud med full poäng sitt pris som jämförelsetal. 

Hoppas detta förklarar varför man endast kan använda ett procentuellt påslag i e-Avrop.