Nej, detta kan går inte att ändra förfarande efter annonsering utan du måste avbryta och annonsera på nytt. Spridningen av en annons är så oerhört omfattande så för att minska felmarginalen måste man stoppa den annonseringen och göra en ny. Detta för att säkerställa att rätt information går ut och ersätter den felaktiga.
 
Om du valt att göra upphandlingen som ett projekt så kan du enkelt "återanvända" bilagorna genom att gå till Dokument > Dokument > Tidigare dokument/Välj Projekt. Välj det projekt du nu har annonserat (fungerar även efter det att du avbrutit upphandlingen) och välj de dokument som du vill "återanvända".
 
Om du har använt funktionen ny annons måste du dessvärre radera annonsen och göra om den. Det gör du genom att gå till annonsen välja Redigera och när du kommit till annonsen klickar du på Radera.
 
Innan du raderar annonsen kan du klicka på Prenumeranter på Mina sidor. Där hittar du din upphandling i listan förutsatt att minst en person hämtat ditt underlag från e-Avrop.
 
Klicka på siffran (antal prenumeranter) till höger. Här kommer du åt en funktion som gör att du kan meddela prenumeranterna om att du avbryter upphandlingen men att du kommer att annonsera den på nytt (i dag)