Hur man ska lämna in anbud är en inställning som den upphandlande myndigheten gör när de lägger upp sin upphandling.  

Om den upphandlande myndigheten valt elektronisk anbudsingivning så lämnar ni anbud genom att klicka på knappen ”Lämna anbud”. 

Om det inte finns någon sådan knapp så innebär detta att den upphandlande myndigheten, i upphandlingens inställningar, valt att ta in anbud på något annat sätt. Mitt råd är i detta fall att läsa förfrågningsunderlaget och se om här finns någon information eller instruktion kring hur anbudsinlämningen ska ske. Om det inte finns detta måste jag be er vända er till den upphandlande myndigheten.  

Vi är endast systemleverantör och kan inte besvara frågor angående specifika upphandlingar.  

Du kan läsa mer om anbudsinlämning här https://www.e-avrop.com/information/upphandling/anbudsInlamning/Lamna_Anbud.htm