Möjligheten att bifoga dokument till anbudet beror det på vilken inställning som den upphandlande myndigheten valt när de la upp sin upphandling.

 

Den upphandlande myndigheten kan antingen välja att tillåta att anbudsgivare bifogar valfria filer till sina anbud. Du ser då en knapp ”bifoga anbudsfiler”. Om denna knapp finns så kan du bifoga vilka filer du vill. Det finns då ingen begränsning i antal, filtyp eller storlek.  

Om den upphandlande myndigheten istället valt att begränsa anbudsgivarnas möjlighet att filer så hittar du en knapp som heter ”bifoga obligatorisk anbudsfil”. Om denna knapp finns så kan du endast ladda upp en fil per rad. Den upphandlande myndigheten har alltså satt denna bilaga som ett obligatoriskt krav och du måste ladda upp ett dokument här för att ditt anbud ska vara giltigt.  

Om det finns behov av att bifoga fler bilagor men ingen sådan möjlighet så måste jag be dig att ta kontakt med den upphandlande myndigheten och fråga hur dessa bilagor ska bifogas. Vi är endast systemleverantör och kan inte besvara frågor om myndigheters specifika upphandlingar.