Kategori vy - filtrering och navigering

Bild 1, Visar Kategorivyn i e-Avrop avtalsdatabas


A - 
Dessa knappar växlar mellan de två olika vyerna

B - Här kan du skriva in sökord att filtrera kategorier och varugrupper, du kan även med detta fält söka på avtal.
De fält som filtreras på är Kategorinamn och Varugrupps namn i denna vy.

C - Här visas namnet på Kategorin, samt de varugrupper som återfinns under den aktuella varugruppen. "Bubblan" bredvid varugruppens namn indikerar hur många avtal som finns under den aktuella varugruppen.

D - Om ni för muspekaren över en kategori så visas även en penna med vilken ni kan öppna Kategoribeskrivningen för redigering (Förutsatt att ni har tillräckligt med rättigheter på den aktuella myndigheten)


Avtals vy - filtrerings- & sorteringsmöjligheter

Bild 2, Visar filtreringsmöjligheterna i Avtalssökningsvyn

A - Här kan ni välja att filtrera med hjälp av Kategori eller Varugrupp. Om ni klickade på en kategori eller varugrupp i Kategorivyn, så är dessa förinställda här.

B - Här kan ni precis som på Kategorivyn filtrera på sökord, om ni klickade på knappen Sök Avtal i Kategorivyn så är ordet som ni hade valt förifyllt här.
De fält som filtreras på är:
För inloggade upphandlare:
- Företagsnamn
- Diarienummer
- Undergrupper
- Kategori
- Varugrupp
- Undergrupp
- Ansvariga
- Avtalsinformation


För besökare:
- Företagsnamn
- Undergrupp
- Undergrupper
- Avtalsinformation

Sökning i bilagor: Ni kan även klicka i Sök "Sökord" i bilagor, om ni vill söka efter uttrycket bland de bilagor som finns bifogade på avtalet.
Den kommer dock enbart ge träffar för besökare om om bilagorna är publika, annars får man bara träffar på de publika delarna av avtalet.

C - Varugruppsbeskrivning: Här kan ni se eventuell varugruppsbeskrivning för den valda varugruppen, ni kan även härifrån redigera texten genom att klicka på pennan.

D - Här kan ni aktivera de avancerade sök filtren dessa är enligt nedan:

För inloggade upphandlare
Bolagsnamn, Upphandlare, Avtal samt Kvalitet

För besökare
Bolagsnamn

Träffar, sorteringsmöjligheter och navigering (Inloggade upphandlare)

För Upphandlare har vi valt att visa väldigt mycket information om avtalet till skillnad för vyn för besökare som är mer anpassad för personer som har mindre förståelse för samt behov av informationen nedan.

Information som vi presenterar för Upphandlare är den som ni ser nedan dvs
 - Företagsnamn
 - Org. nummer
 - Eventuellt Rang och om Förnyadkonkurrens nyttjas
 - Diarienummer
 - Kategori
 - Varugrupp
 - Undergrupper
 - Ansvariga rollerna
 - Dateringar (Giltighetstid med förlängningar)

Bild 3, 

A - Rubrikerna ni ser här är klickbara om ni vill sortera på någon av dessa, de följer även med ned i listan om ni skrollar.

B - Om ni klickar på ned pilen på ett avtal, så öppnas det och ni får se den expanderade vyn för de aktuella avtalet, där vi även visar Avtalsinformation. Klickar ni sedan på uppåt pilen så stängs den expanderade vyn igen.

C - För att öppna avtalet så klickar ni på denna knappen, då kommer ni in på det aktuella avtalet.

Träffar, sorteringsmöjligheter och navigering (besökare)

För besökare har vi valt att göra en mer kompakt vy med fokus på föremålet för avtalet snarare än leverantören

Information som vi presenterar för besökare är den som ni ser nedan dvs
 - Kategori
 - Varugrupp
 - Undergrupper
 - Företagsnamn
 - Eventuellt Rang och om Förnyadkonkurrens nyttjas
 - Org. nummer
 - Dateringar (Giltighetstid)


A - 
Rubrikerna ni ser här är klickbara om ni vill sortera på någon av dessa, de följer även med ned i listan om ni skrollar.

B - Om ni klickar på ned pilen på ett avtal, så öppnas det och ni får se den expanderade vyn för de aktuella avtalet, där vi även visar Avtalsinformation. Klickar ni sedan på uppåt pilen så stängs den expanderade vyn igen.

C - För att öppna avtalet så klickar ni på denna knappen, då kommer ni in på det aktuella avtalet.