Inledning

Med vår nya MS Office-intergration underlättar du ditt arbete med Office-filer i vårt system, då du nu inte längre behöver Checka in/Checka ut filer utan kan öppna och redigera dem utan att behöva spara ned dem och ladda upp dem manuellt. Då detta sker automatiskt i bakgrunden med vår nya funktion.

Den här guiden kommer visa dig hur du aktiverar Office-integrationen, och hur den fungerar.

Förutsättningar

  • Internetuppkoppling
  • Office-paketet installerat på datorn.
  • Office Upload Center aktiverat.

Aktivering

1. Logga in 
2. Gå in på Profil under Mina uppgifter 
                               

 

3. Välj sedan fliken Tilägg
4. Välj de program som du vill öppna filer direkt utan att behöva checka ut 
(Vi rekommenderar att du kryssar i alla tre)
5. Spara

Hur det fungerar

Nu efter att du aktiverat funktionen i e-Avrop så kommer du nu få ett nytt alternativ när du öppnar en av de filtyper som vi stödjer.

 

Redigera                                                  

 

När du väljer redigera kommer filen att öppnas i Office på din dator
Första gången kommer troligtvis din webbläsare fråga dig om det ska öppna denna typ av länkar i Word/Excel/Powerpoint för att filen då ska kunna öppnas behöver du acceptera detta (För att förenkla för framtiden så rekomenderar vi att du klickar i rutan öppna alltid).

När du är klar med redigeringen av dokumentet sparar du helt enkelt det.
Det som sker då är att det i bakgrunden laddas upp till våra servrar och uppdateras. (Det som tidigare gjordes genom att Checka in och Checka ut dokumentet.)