Omfattning

Avsnittet beskriver hur du bjuder in projektdeltagare och tilldelar deltagarna olika rättigheter i projektet.

Förutsättningar

Nedanstående gäller under följande förutsättningar:

1. Du måste ha ett konto på e-Avrop
2. Du måste vara inloggad i e-Avrop upphandlingsstöd
3. Du måste ha tilldelats rättigheten Upphandlare din administratör i e-Avrop

 

Från mina sidor

  •  Mina sidor under rubriken Visa i väljer du alternativet Pågående upphandlingar
  • Från Projektlistan väljer den upphandling du vill tidsplanera och klickar på länken
  • Klicka på Projektmedlemmar i upphandlingens Checklista

 

(Bilden visar endast del av upphandlingens checklista)

 

 

 

Den upphandlare som skapar upphandlingen blir automatiskt administratör i upphandlingen och kan i och med det bjuda in valfri person att delta i projektet.

Klicka på Lägg till ny medlem nere till vänster för att bjuda in registrerade användare. Alla registrerade användare finns i listan.

Exempel på processteget för att bjuda in en projektgrupp i upphandlingen

Rättigheter

  • Titta  Kan endast granska projektets dokument.
  • Redigera  Skapa och redigera projektets dokument. 
  • Lägg till Skapa, redigera projektets dokument. Radera egenskapade dokument. 
  • Admin  Projektadministratör. Skapa, redigera och radera dokument samt ändra projektets inställningar.

 

 

 

 

För att bjuda in en användare som du inte hittar i listan skriver du användarens namn och e-postadress under Lägg till en ny användare och klickar på knappen Lägg till ny medlem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan och inloggningsuppgifter mm skickas automatiskt till deltagaren via e-post.

Mall som används vid e-postutskick av projektinbjudan