Det beror med mycket stor anolikhet på att de nya lösenordet filtrerats bort av ditt spam-filter. Spamfiltrert kan antingen var de filter du har på din dator och/eller så kan det finnas ytterligare filter som administreras av din leverantör av e-post.

Om du inte hittar meddelandet bör du kontakta din leverantör av e-post.

 - Meddelandet är skickat från noreply@e-avrop.com