Highlights

  • Vi har nu implementerat stöd för de nya upphandlingsreglerna, så ni finner nu 2 nya förfaranden som är valbara när ni skapar upphandlingsprojekt:
    - Enstegsförfarande 
    - Tvåstegsförfarande

  • Det finns nu stöd för IP-begränsning i den nya avtalsdatabas gränssnittet, så för er som inte tidigare kunnat nyttja detta så är det nu fritt fram.

Förbättrade funktioner

  • Vi har genomfört en hel del språkliga förbättringar i systemet.

  • Man kan nu nyttja utom Europeiska landskoder när man sätter NUTS-koder på TED upphandlingar.

Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

  • Kontraktstilldelningsinformationen visas nu korrekt i Upphandlingsprojekt API:et.