Highlights

 • Vi har skapat stöd för att spara profiler i Samordningssteget så att man kan återanvända dem i andra upphandlingar, vi har även förbättrat gränssnittet
 • Det går nu att ange NUTS-kod Sverige utan att behöva ange en specifik länskod. Därtill kan man även ange att leveransen ska ske inom EU/EFTA eller hela världen.
 • Vi har nu stöd för SSO (Single-Sign-On) via SAML 2 och OIDC (OpenID connect), lösningen kan konfigureras så att användare skapas vid behov vid första inloggning
 • Det går nu att aktivera möjligheten att lägga in Factoring-bolag i avtalsdatabasen för det kunder som har behov av detta, denna information går att se på avtalet och läsas ut via API:erna

Om ni är intresserade av SSO eller Factoring så är ni välkomna att kontakta support@e-avrop.com för hjälp/mer information

Förbättrade funktioner

 • Vi har uppdaterat gränssnittet för nationella upphandlingar för att ligga i linje med det som är över tröskelvärdet
 • Stöd för att skicka statistik till UHM i deras nya format
 • Diverse språkändringar och översättningar har skett i systemet
 • Vi har lagt in varningar om en leverantör laddar upp bilagor på 0Kb i ett Clips formulär
 • Vi har lagt in Högsta förvaltningsdomstolen samt Ålands förvaltningsdomstol för nyttjande av Åländska kunder

Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

 • Filer med ÅÄÖåäö i sina filnamn får nu inte dessa ersatta med specialtecken när man förhandsgranskar ett dokument
 • Fixat så att Nationella annonser visas i korrekt format för leverantörer
 • Åtgärdat problem med samordning där gamla samordningsinställningar kunde ställa till problem
  PDF versionerna av Clips dokument inkluderas nu i Zip-filen när man "Hämtar mall" i upphandlingsarkivet
  Onödiga tomrum/extra rader i Upphandlingsföremål
 • Upphandlarens kommenterar och bedömningar av krav visas längre inte i leverantörernas anbud
 • Åtgärdat en bugg som kunde medföra att man inte kunde inkomma med en anbudssvar trots att ESPD var komplett ifylld
 • Det går nu att ändra nödvändiga uppgifter i Grunduppgifter för att möjliggöra efterannonsering av annonser där Grunduppgifter var nedlåst
 • Det skapas nu korrekt en ändringsbegäran om man uppdaterar Meddelandespråk eller Överprövningsorgan
 • Det går nu att för projektmedlemmar som inte är medlemmar i underliggande klienten att öppna Grunduppgifter på ett upphandlingsprojekt
 • Åtgärdat ett fel som gjort att Utvärderingsprotokoll inte uppdateras korrekt med information om t.ex. Diskvalificerade leverantörer samt jämförelsetal
 • Åtgärdat problem som kunde uppstå om man hade ett mellanslag " " i slutet av filnamn i kombination med Clips