Det är inte alla organisationer som lyder under offentlighetsprincipen. Som exempel kan nämnas SR, UR, Vattenfall, Almi mfl. Det är den upphandlande myndigheten/enheten som avgör huruvida en handling är offentlig eller inte. Vänligen ställ därför din fråga till den upphandlande myndigheten/enheten. Vi är endast systemleverantör och är inte involverade i enskilda ärenden hos våra kunder.