Inledning

Detta hjälp avsnitt visar exempel på dem e-post meddelanden som skickas iväg ifrån e-Avrop. Vem som tar emot det samt i vilket samanhang det skickas iväg. 

Gemensamt för samtliga e-post meddelanden som går iväg ifrån e-avrop är att andra mottagare aldrig framgår av meddelandet. Då varje mottagare får en egen kopia av meddelandet. Detta för att inte riskera att anbudsekretessen röjs. 

Texter rörande bilagor som återfinns i meddelanden nedan, återfinns enbart i meddelanden där det bifogats bilagor. Om ni inte valt att bifoga några bilagor kommer denna text inte med i meddelandet. 

Text inom [] hämtas ifrån systemet eller dem fält som finns på det formulär som skapat meddelandet. T.ex. [Meddelande] kommer att hämta texten ifrån fältet Meddelande och infoga den istället för [Meddelande].

 

Länkar till meddelande exempel:

Anbud öppnat
Avbruten upphandling
Avslutat upphandling
Avtal publicerat på e-Avrop
Avvikelserapport på e-Avrop
Begäran om förtydligande av anbud
Dialog rörande avtal (fråga från leverantör)
Dialog rörande avtal (fråga från upphandlaren)
Dialog rörande avtal (förlängning från upphandlren)
Dialog rörande avtal (svar från leverantör)
Dialog rörande avtal (svar från leverantör)Begäran om förlängning av avtal
Dialog rörande avtal (svar från Upphandlaren
e-Avrop - Inbjudan till projekt
e-Avrop Inloggningsuppgifter
Förtydligande av anbud
Genomförd granskning projektdokument
Granskningen avbruten
Granskningsbegäran
Händelser
Inbjudan att delta i Auktion
Inbjudan till upphandling av avseende [Upphandlingens namn]
Kalenderinformation
Kontraktstilldelning

Larm på avtal
Meddelande från E-post funktionen i dokument
Meddelande från #UpphandlandeMyndigheten# Fråga/Question (id: )
Meddelande ifrån Upphandlande myndighet
Meddelande om tilldelningsbeslut

Ny fråga på e-Avrop
Omutvärdering
Viktig uppdatering

Anbud öppnat

När: I samband med att en upphandlare öppnar anbuden i en upphandling
Mottagare: Anbudslämnare
Utskicks exempel: 

ÄMNE: Anbud öppnat

Ditt anbud gällande upphandling "[Upphandlingens namn], [Upphandlingens typ], [Upphandlingens grupp]" är öppnat av [Organisationens namn].

Your tenders for procurement "[Upphandlingens namn], [Upphandlingens typ], [Upphandlingens grupp]" is opened by the admin company [Organisationens namn].

Med vänlig hälsning / Best regards
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Avbruten upphandling

När: I samband med att en upphandlign avbryts i e-Avrop.
Mottagare: Leverantörer som bevakar upphandlingen och eller har lämnat anbud i upphandlingen.
Utskicks exempel:

ÄMNE: Avbruten upphandling

[Upphandlingens namn]: [Diarie]
[Kategori], [Varugrupp]

Sista anbudsdag
[Datum sista anbud/ansökan]


Meddelande: [Ert meddelande]

Med vänlig hälsning
[Avsändarens namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Avslutat upphandling

När: I samband med att en upphandlare arkiverar en upphandling och väljer att skriva ett meddelande i meddelande rutan.
Mottagare: Anbudslämnare samt bevakare av upphandlingen
Utskicks exempel:


ÄMNE: Avslutat upphandling

Ämne:
[Upphandlingens namn]: [Diarie][Kategori], [Varugrupp]

Sista anbudsdag
[Datum sista anbud/ansökan]

Meddelande: [Ert meddelande]

Med vänlig hälsning
[Avsändarens namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Avtal publicerat på e-Avrop

När: I samband med att ett avtal publiceras första gången, när man samordnar avtalet med en myndighet eller när man ändrar/lägger till en kontaktperson för leverantören.
Mottagare: Leverantörens avtalskontakt
Utskicks exempel: 

ÄMNE: Avtal publicerat på e-Avrop

This message in English

AVTAL PUBLICERAT
[Partner] har publicerat ett avtal där ert företag står som avtalspart.

AVTALET
Område: [Kategori], [Varugrupp]
Period: [Publiceringsdatum]
Avtalskontakt:

Avtalet har publicerats i vår avtalsdatabas. Avtalsdatabasen är vårt verktyg för att sprida information till våra medarbetare och på så sätt säkerställa avtalstroheten.

KONTROLLERA OCH FÖRESLÅ ÄNDRINGAR I AVTALET
Du kan kontrollera avtalet genom att logga in avtalsdatabasen. Här kan du ändra kontakt- och företagsuppgifter och lägga till nya bilagor i avtalet i en så kallad ändringsbegäran. Dessa ändringar granskas och kan accepteras eller förkastas er avtalspart.

GÖR SÅ HÄR
1. Gå till www.e-avrop.com
2. Logga in med det konto som har ovanstående e-postadress (avtalskontakt)
3. Gå till Mina sidor. Där når du avtalet via länken Mina avtal.
4. Här kan du kontrollera avtalet och skicka en ändringsbegäran.


Läs mer om ändringsbegäran här

VIKTIGT
Kontot du loggar in med måste ha samma e-postadress som detta meddelande skickats till. (se avtalskontakt ovan)

Om du saknar konto kan du registrera ett med ovanstående e-postadress.
Läs mer om hur du registrerar ett konto
De flesta funktioner på e-Avrop är kostnadsfria för dig som leverantör. Förutom att hantera dina avtal kan du bevaka 100-tals publicerade och kommande upphandlingar från olika upphandlande myndigheter.

Detta mail är ett automatiskt genererat meddelande som skickas från e-Avrop och går inte att besvara.

Med vänlig hälsning
e-Avrop AB

Tillbaka till menyn

Avvikelserapport på e-Avrop

När: I samband med att en användare skapar en avvikelse på ett avtal i e-Avrop. 
Mottagare: Kvalitetsansvarig på avtalet, samt avsändaren av avvikelsen
Utskicks exempel:

ÄMNE: Avvikelserapport på e-Avrop

Avikelse / Deviation:
Bulten AB: Ranavtal: Inköp av simfötter

Rapporterat problem / Reported Problem:
Ogiltig faktureringsavgift

Du når avtalet via denna länk / Agreement 

Vänliga hälsningar / Best Regards
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Begäran om förtydligande av anbud

När: I samband med att en upphandlare begär ett förtydligande av ett anbud, antingen vid kvalificering eller utvädering.
Mottagare: Vald mottagare
Utskicks exempel:

ÄMNE: Begäran om förtydligande av anbud
Avseende [Upphandlingens namn] ([Organisationens namn]).

MEDDELANDE / MESSAGE
[Upphandlarens egen text]

BILAGOR / ATTACHMENTS (Denna syns enbart om man bifogat någon bilaga)
[Eventuella bilagor/bifogade filer]

VIKTIGT / IMPORTANT
Du kan inte besvara detta meddelande via e-post!
Du måste logga in på samma konto som detta meddelande skickats till ().
Skicka ditt svar genom att följa denna länk, och sedan logga in.
Besvaras så snart som möjligt , dock senast [Besvaras senast].

ENGLISH

You can not reply to this message by e-mail!
You must sign in to the same account as this message was sent to ().
Please, reply by following this link and sign in.
Please, answer as soon as possible , at the latest on .

Med vänlig hälsning/Best regards
[Ditt namn]


[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Dialog rörande avtal (fråga från leverantör)

När: I samband med att en leverantör skapar en ändringsbegäran/dialog.
Mottagare: Ansvarig upphandlare, Avtalsägare samt Kvalitetsansvarig
Utskicks exempel: 

ÄMNE: Dialog rörande avtal (fråga från leverantör)

Du har en ändringsbegäran av avtalet rörande [Kategori], [Varugrupp].

Följ denna länk till ändringsbegäran.

ENGLISH

You have a change request on Agreement concerning [Kategori], [Varugrupp . 
Follow this link to the request.

Meddelande/Message: [Leverantörens meddelande]

 

Med vänlig hälsning / Best regards
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

 

Dialog rörarande avtal (fråga från upphandlaren)

När: I samband med att en upphandlare skapar en dialog på ett avtal.
Mottagare: Leverantörs avtalskontakt i ett avtal
Utskicks exempel: 

ÄMNE: Dialog rörande avtal (fråga från Upphandlren)

VIKTIG INFORMATION
1. Meddelandet är skickad till din e-postadress [Mottagarens e-post]:
2. Du måste logga in med det konto som har ovanstående adress registrerad.
3. Om ovanstående adress ej är registrerad. Registerara den på www.e-avrop.com.
Meddelande/förfågan rörande avtalet, [Kategori] med [Organisationens namn]. Logga in på e-Avrop Mina Sidor för att besvara förfrågan eller följ denna länk till förfrågan.

ENGLISH

IMPORTANT
1. This message is sent to your email [Mottagarens e-post]:
2. You need to login with the account that has above email registered.
3. If above email not is registered. Please, register at www.e-avrop.com.
You have a message/change request on Agreement concerning [Kategori], [Varugrupp] . Log on to the e-Avrop My Pages to handle the request or follow this link to the request.

Meddelande/Message: [Upphandlarens meddelande]

 

Med vänlig hälsning / Best regards
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Dialog rörande avtal (förlängning från Upphandlaren)

När: I samband med att en upphandlare man skapar en dialog med förlängningsbegäran.
Mottagare: Leverantörens avtalskontakt
Utskicks exempel: 

ÄMNE: Dialog rörande avtal (förlängning från Upphandlren)

VIKTIG INFORMATION
1. Meddelandet är skickad till din e-postadress [Mottagarens e-post]:
2. Du måste logga in med det konto som har ovanstående adress registrerad.
3. Om ovanstående adress ej är registrerad. Registerara den på www.e-avrop.com.
Begäran om förlängning av avtalet, [Kategori] med [Organisationens namn] till och med [Datum].
Logga in på e-Avrop Mina Sidor för att hantera begäran eller följ denna länk till ändringsbegäran.

ENGLISH

IMPORTANT
1. This message is sent to your email [Mottagarens e-post]:
2. You need to login with the account that has above email registered.
3. If above email not is registered. Please, register at www.e-avrop.com.
Requests for extension of the contract, [Kategori] with [Organisationens namn] until [Datum]. Log on to the e-Avrop My Pages to handle the request or follow this link to the request.

Meddelande/Message: [Upphandlarens meddelande]

 

Med vänlig hälsning / Best regards
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Dialog rörande avtal (svar från leverantör)

När: I samband med att en leverantör svarar på en utskickad dialog.
Mottagare: Avtalsägare
Utskicks exempel: 

ÄMNE: Dialog rörande avtal (svar från leverantör)

Er dialog rörande avtalet [Kategori] är besvarad.

Följ denna länk till avtalet . 

Meddelande: [Leverantörens meddelande]

Med vänlig hälsning
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Dialog rörande avtal (svar från leverantör) Begäran om förlängning av avtal

När: I samband med att en leverantör svarar på en dialog med begäran om förlängning av avtal.
Mottagare: Avtalsägare
Utskicks exempel: 

ÄMNE: Dialog rörande avtal (svar från leverantör)

Begäran om förlängning av avtalet rörande [Kategori] är besvarad.

Logga in på e-Avrop för att hantera begäran.

Du finner avtalet på e-Avrop: länk till avtalet.


Meddelande: [Leverantörens meddelande]

Med vänlig hälsning
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Dialog rörande avtal (svar från Upphandlaren)

När: I samband med att en upphandlare godkänner en ändringsbegäran ifrån en leverantör skickas detta mejl iväg
Mottagare: Leverantörens avtalskontakt på avtalet
Utskicks exempel: 

ÄMNE: Dialog rörande avtal (svar från Upphanldren)

Du har ett meddelande rörande avtalet [Kategori], [Varugrupp].

Följ denna länk till avtalet .

Meddelande: [Upphanldrens meddelande]

Med vänlig hälsning
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

e-Avrop - Inbjudan till projekt

När: När en upphandlare bjuder in en person att deltaga i ett projekt som projektdeltagare.
Mottagare: Inbjuden person
Utskicks exempel: 

ÄMNE: e-Avrop - Inbjudan till projekt

Bäste [Mottagarens namn]!

Du är inbjuden av att delta i upphandlingsprojektet [Upphandlingens namn].

[Ert extra meddelande]

Du når projektet via denna länk

För att delta i projektet måste du vara inloggad på www.e-avrop.com med samma e-postadress som detta meddelande skickats till. Om du har ett konto med denna e-post hos e-Avrop sedan tidigare kan du logga in med det. Annars har ett konto skapats åt dig och du kan klicka på knappen glömt lösenord för att beställa ett lösenord för det kontot.

 

ENGLISH
You are invited to participate in [Upphandlingens namn].

IMPORTANT
To participate you need to be registered on www.e-avrop.com with the same email address as this message was sent to. If you already have an account registered to this email address you can log in using that. Otherwise an account have been created for you and you can click the reset password button to order a new password for that account.

Link to project

Med vänlig hälsning / Best regards
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

e-Avrop Inloggningsuppgifter

När: I samband med att en användare registerar sig i e-avrop skickas detta mejl ut.
Mottagare: Ny registrerad användare
Utskicks exempel: 

ÄMNE: e-Avrop Inloggningsuppgifter

Här är dina inloggningsuppgifter för att slutföra registreringen av ditt konto.
Kopiera lösenordet och klistra in det i registreringsformuläret på e-Avrop.

Here are your login information to complete the registration of your account.
Copy the registration data below and paste it on the e-Avrop registration form.
Användarnamn/Username: username

Lösenord/Password: P@zzWörD

Du kan inte svara på detta e-postmeddelande!ÄMNE: Återställ lösenord på e-Avrop
e-Avrop
Återställ lösenord

Följ nedanstående länk för att återställa ditt lösenord


Länk till återställ

Observera att länken endast fungerar en gång och under en begränsad tid från att du klickade på 'Glömt lösenord'.
Du kan inte svara på detta e-postmeddelande!

Tillbaka till menyn

 

Förtydligande av anbud

När: I samband med att en leverantör svara på en begäran om förtydligande.
Mottagare: Avsändare av begäran
Utskicks exempel:

ÄMNE: Förtydligande av anbud

Avseende [Upphandlingens namn] ([Organisationens namn]).

[Leverantörens egen text]

Med vänlig hälsning
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post] 

Tillbaka till menyn

Genomförd granskning projektdokument

När: I samband med att granskningen av ett projektdokument är genomförd skickas detta mejl iväg
Mottagare: Granskningsbegärare
Utskicks exempel: 

ÄMNE: Genomförd granskning projektdokument

Granskningen genomförd: [Filens namn] är godkänt

Projekt: [Projektetsnamn]

 

Med vänlig hälsning
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Granskningen avbruten

När: I samband med att en upphandlare avbryter en utestående granskning av ett dokument
Mottagare: Granskare av dokumentet
Utskicks exempel:

ÄMNE: Granskningen avbruten
Granskningen gällande nedanstående dokument är avbruten.


Med vänlig hälsning
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Granskningsbegäran

När: I samband med att upphandlare efterfrågar en granskning av ett dokument alternativt väljer att skicka en påminnelse på en ustående granskning.
Mottagare: Vald mottagare/Granskare
Utskicks exempel: 

ÄMNE: Granskningsbegäran[Granskningsinstruktion]

Du kan genomföra granskningen via denna länk.
Granskningen ska vara genomförd senast 2019-01-08 10:08:14.


ENGLISH


You find your review follow this link.
The review must be done no later than 2019-01-08 10:08:14.

Med vänlig hälsning / Sincerely
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Händelser

När:  När en användare väljer att skicka månadens händelser till sin e-post (ifrån Mina sidor). 
Mottagare: Användaren i fråga
Utskicks exempel: 

ÄMNE: [Rubrik]Händelser [Månad]

Dag Typ Händelse Område
1 Prenumeration Sista anbudsdag Revision, Revision, Uppgrade
1 Prenumeration Sista anbudsdag Revision, Revision, Uppgrade
1 Prenumeration Sista anbudsdag Revision, Revision, Uppgrade
1 Prenumeration Sista anbudsdag Revision, Revision, Uppgrade
1 Prenumeration Sista anbudsdag Revision, Revision, Uppgrade

Tillbaka till menyn

 

Inbjudan att delta i Auktion 

När:  I samband med att en upphandlare i en upphandling med auktion publicerar auktionen. 
Mottagare: Kvalificerad leverantör
Utskicks exempel:  

UPPHANDLING / PROCUREMENT
#Upphandlingsnamn#
Ditt anbud är kvalificerat och utvärderat och du inbjuds att delta i avslutande auktion. 

Budgivning startar 2019-01-20 09:00:00 

Budgivning avslutas preliminärt 2019-01-20 12:00:00 

Förlängningstid sena bud 15 min 

Ordinarie sänkningsregel 10,00 % 

Sänkningsregel sena bud 5,00 % 

REGLER
- Lagt bud är bindande. Ett bud kan inte höjas eller återtas.
- Ett bud måste sänkas med minst 10,00 % i förhållande till annat rangordnat vinnarbud för att vara giltigt.
- Om ett giltigt bud inkommer under förlängningstiden, de sista 15 minuterna, förlängas auktionstiden med 15 minuter från och med denna tidtpunkt.
- Under förlängningstid måste ett bud sänkas med minst 5,00 % . 

INFORMATION #Meddelande infört av upphandlaren# 


Länk till auktionen / Link to auction 

VIKTIG
För att delta måste du vara inloggad på e-Avrop.com på samma konto från vilket anbudet lämnades in. 


IMPORTANT
To participate You need to log in to www.e-avrop.com on the same account as the tender was submitted from.


Med vänlig hälsning / Sincerely
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post] 

Tillbaka till menyn

Inbjudan till upphandling av avseende [Upphandlingens namn]

När: I samband med att en upphandlare bjuder in en leverantör till en upphandling.
Mottagare: Inbjuden leverantör
Utskicks exempel: 

ÄMNE: Inbjudan till upphandling av avseende [Upphandlingens namn]

This message will follow in English

Bäste leverantör!

Du är inbjuden att delta i upphandling avseende [Upphandlingens namn].

VIKTIG INFORMATION
1. Inbjudan är skickad till din e-postadress [Mottagarens e-post]:
2. Du måste logga in med det konto som har ovanstående adress registrerad.

Följ denna länk för att komma till upphandlingen.
- Om du är inloggad på aktuellt konto så kommer du direkt till upphandlingen.
- Om du är inloggad på ett annat konto så kommer du inte åt upphandlingen. Du får då logga ut och sedan logga in på rätt konto.
- Om du inte är inloggad på aktuellt konto men har användaruppgifterna så loggar du in.
- Om du inte har användaruppgifter till aktuellt konto eller har glömt dessa så klickar du på glömt lösenord. Följ därefter instruktionerna på skärmen.

Omfattning: [Upphandlingsprojektets beskrivning/omfattning]

ENGLISH
Dear supplier!

You are invited to participate in procurement [Upphandlingens namn].

IMPORTANT
1. The invite is sent to you email [Mottagarens e-post]:
2. You need to login with the account that has above email registered.


Follow this link to the procurement.
- If you are logged in to the actual account, you will be taken directly to the procurement.
- If you are logged in to another account, you will not be able to access the procurement. You must then log out and log in to the correct account.
- If you are not logged in to the actual account but know the credentials, please log in.
- If you don't know the credentials for the actual account or have forgotten them then click forgot password. Then follow the instructions on the screen.

Scope: [Upphandlingsprojektets beskrivning/omfattning] 

Med vänlig hälsning / Best regards
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Kalenderinformation

När: 
Mottagare:
Utskicks exempel: 

ÄMNE: Kalenderinformation gällande 2009-12-12 Köpa julklappar

Kom ihåg att köpa julklappar och barnbarnen.

Med vänlig hälsning
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Kontraktstilldelning

När: I samband med att en upphandlare skickare iväg ett kontrakt ifrån systemet i samband med kontraktstilldelning.
Mottagare: Anbudsvinnare (Mottagare av kontrakt) 
Utskicks exempel: 

ÄMNE: Kontraktstilldelning

Kontraktstilldelning gällande upphandling [Upphandlingens namn] med diarienummer [Diarie].

[Er instruktion till leverantören]

Du når upphandlingen via denna länk

ENGLISH

Award of current procurement [Upphandlingens namn] with ref [Diarie].
You reach the contract through this link

Med vänlig hälsning / Best regards

[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Larm på avtal

När: I samband med att datumet för ett larm på giltighetstiden på avtalet löper ut.
Mottagare: Ansvarig upphandlare, Avtalsägare
Utskicks exempel: 

AVTAL SOM SNART LÖPER UT:

- Avtal nr [Avtalets ID] med [Leverantörens namn], varugrupp [Varugrupp].

Löper ut: [Avtalets giltighetstid]
Avtalet: [Länk till avtalet]

Obs! Kontrollera om avtalen förlängs per automatik eller ska förlängas manuellt. Annars arkiveras de då de löper ut. Där ligger det tills de raderas permanent.

Med vänlig hälsning
e-Avrop

ENGLISH

AGREEMENTS SOON TO TERMINATE:
- Agreement no [Agreement ID] with [Supplier name], group [Product group].

Due: [Valid to date]
Agreement: [Link to agreemnt]

Note! Check if the agreement is extended automatically or to be extended manually. Otherwise, they are filed as they expire. They stay archived until they are permanently deleted.

Sincerely
e-Avrop

Tillbaka till menyn

Meddelande från E-post funktionen i dokument

När:  I samband med att en upphandlare skickar iväg ett meddelande skapat ifrån e-post funktionen under dokument i ett projekt
Mottagare: Valda mottagare
Utskicks exempel: 

Ämne: [Ämne] 

Meddelande avseende [Upphandlingens namn] från [Organisationens namn]

[Meddelande]

Bifogade dokument:
[Bilagans namn]

Med vänlig hälsning
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Meddelande från #UpphandlandeMyndigheten# Fråga/Question (id: )

När: I samband med att en upphandlare svarar på en fråga på en upphandling.
Mottagare:  Bevakare av upphandlingen
Utskicks exempel: 

ÄMNE: Meddelande från [Upphandlande enhet]

Upphandling/Procurement
[Upphandlingens namn]

Fråga/Question (id: )
Vad tar ni för hunden där i fönstret?

Svar/Answer
2.000kr

Du kan inte svara på detta e-postmeddelande!
Du når underlaget genom att följa denna länk , och sedan logga in.
Follow this link and log in to e-Avrop to find the procurement

Med vänlig hälsning
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

 

Meddelande ifrån Upphandlande myndighet 

När: I samband med att en upphandlare skapar ett meddelande/förtydligande på en publicerad upphandling
Mottagare: Bevakare på upphandlingen
Utskicks exempel: 

ÄMNE: Meddelande från [Upphandlande enhet]

Ämne:[Upphandlingens namn]: [Diarie]
[Kategori], [Varugrupp] 

Sista anbudsdag
[Datum sista anbud/ansökan] 

Meddelande: [Ert meddelande] 

Med vänlig hälsning
[Avsändarens namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post] 

Tillbaka till menyn

Meddelande om tilldelningsbeslut

När: I samband med att en upphandlare skickar iväg tilldelningsbeslutet i en upphandling
Mottagare: Anbudslämnare
Utskicks exempel: 

ÄMNE: [Er rubrik för tilldelningsbesked]

Ett beslut har nu fattats avseende upphandling [Upphandlingens namn] med diarienummer [Upphandlingens diarie].

Du når upphandlingen via denna länk

ENGLISH

A decision has now been taken on procurement [Upphandlingens namn] with ref [Upphandlingens diarie].

Follow this link

MEDDELANDE / MESSAGE

[Meddelande till vinnare/ icke vinnare/ icke antagna (text från admin)]

Med vänlig hälsning / Best regards
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

 

Ny fråga på e-Avrop

När: När en leverantör skriver en fråga på en publicerad upphandling.
Mottagare: Upphandlare i projektet med rollerna Admin eller Ägare
Utskicks exempel:  

ÄMNE: Ny fråga på e-Avrop:Upphandling/Procurement Inköp av simfötter

Fråga/Question (id: )

Vad tar ni för hunden där i fönstret?

Du kan inte svara på detta e-postmeddelande!

Följ denna länk för att besvara frågan eller logga in på e-Avrop/Mina sidor
Follow this link to reply or log in to e-Avrop/My pages

Frågeställare/questioner
[Avsändarens namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

 

Omutvärdering 

När: I samband med att en upphandlare initierar en omutvärdering av anbuden i e-Avrop.
Mottagare: Anbudslämnare
Utskicks exempel:

Omutvärdering
Ämne:
[Upphandlingens namn]: [Diarie]
[Kategori], [Varugrupp]

Sista anbudsdag

[Datum sista anbud/ansökan]

Meddelande: [Ert meddelande]

Med vänlig hälsning
[Ditt namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn

Viktig uppdatering

När: I samband med att en upphandlare uppdaterar skakrav och eller utvärderingen efter publicering 
Mottagare: Bevakare av upphandlingen
Utskicks exempel:

ÄMNE: Viktig uppdatering
Ämne:
[Upphandlingens namn]: [Diarie]
[Kategori], [Varugrupp]

Sista anbudsdag
[Datum sista anbud/ansökan]


Meddelande: Bilagan med [skakrav/utvärderingskriterier] är uppdaterad. Den som redan besvarat [skalkrav/utvärderingskriterierna] och lämnat anbud måste komplettera anbudet och lämna in det på nytt.]

Med vänlig hälsning
[Avsändarens namn]
[Organisationens namn]
[Telefonnummer]
[E-post]

Tillbaka till menyn