Omfattning

För dig som är leverantör och ska lämna ett anbud kommer detta hjälpavsnitt visa dig hur du hittar ESPD formuläret, hur du navigerar den och hur du fyller i det. Förutsatt att upphandlaren har valt att nyttja ESPD i e-Avrop.

Instruktioner

Om upphandlaren har valt att nyttja ESPD i e-Avrop så finner ni på Lämna anbudssidan följande alternativ, se Bild 1

Bild 1, visar hur det ser ut om ESPD i e-Avrop nyttjas på det aktuella upphandlingsprojektet.

A) Här kan ni om ni inte vill fylla i ESPD formuläret utan istället vill inkomma med den efterfrågade bevisningen direkt kryssa ur ESPD formuläret, ni får då möjligheten att bifogad bilagor där ni ska bifogad den efterfrågade bevisen. 
B) Här kan ni se Statusen på ert ESPD formulär, de olika statusarna är:
  - Ej Besvarad, ingen information är ifylld i ESPD formuläret
  - Ej komplett, viss men inte all information är ifylld i ESPD formuläret
  - Komplett, all efterfrågad information är ifylld i ESPD formuläret.
C) För att öppna och redigera ESPD så trycker ni på denna knapp

1. För att påbörja ifyllnaden av ESPD så trycker ni på ikonen under Besvara på raden ESPD, se Bild 1 plats C.

2. ESPD formuläret öppnas och ni möts av följande vy:

Bild 2, Visar ESPD formuläret med det navigeringsmöjligheter som återfinns för där

A) Är en innehållsförteckning av den aktuella fliken, ni kan här klicka på rubrikerna för att navigera direkt till ett krav, listan indikerar även de krav som ni behöver göra en åtgärd på genom att markera dessa med en ikon i Innehållsförteckningen.
B) Här kan ni navigera mellan de olika kapitlen i ESPDn, detta gör ni genom att trycka på respektive flik.
C) Här finner ni 3 olika knappar
  - Tillbaka, denna knappen tar er tillbaka till tidigare sida där ni kan fortsätta med ifyllnaden av ert anbud.
  - Importera ESPD svar, om ni sedan tidigare har svarat på ESPD så kan ni med denna knapp importera ett tidigare svar, (Förutsatt att den följer standarden ESPD-EDM v2.1.1.)
  - Spara, denna knapp nyttjar ni när ni vill spara de ändringar eller svar ni gjort i ESPDn, det är viktigt att ni sparar innan ni stänger ned fönstret för att ändringarna ska sparas.
D) Här visar huvudfönstret beroende på vilken flik ni valt i B, då visas respektive kapitels information här, kraven som ej är besvarade markeras med en Röd kant till vänster, om kravet. När det är ifyllt så försvinner kanten.

3. För att kunna skicka in ESPD så behöver ni svara på samtliga krav i ESPDn, detta gör ni genom att välja ett alternativ eller att fylla i den efterfrågade informationen på respektive krav. Vissa krav beroende på om ni svara Ja eller Nej, kommer att öppna upp följdfrågor. Även dessa behöver fyllas i för att formuläret ska anses som komplett.

4. När ni är klara med att fylla i ESPD så kan ni spara genom att trycka på knappen Spara, se bild 2 alternativ C, och sedan trycka på Tillbaka, se bild 2 alternativ C. Ni kommer då tillbaka till tidigare sida där ni kan fortsätta att arbeta med ert anbud.

5. Från den sidan så kan ni nu även ladda ned er ESPD antingen i som PDF eller som XML (XML filen går att importera i e-Avrop som vi beskrev ovan i Bild 2 alternativ C). Det gör ni med knapparna som vi visar på nedanstående bild.

Bild 3, Visar knapparna för nedladdning av ESPD i Pdf eller XML format

A) Ikonen till vänster (Pdf ikonen) laddar ned ESPD i pdf format medans ikonen till höger (XML ikonen) laddar ned ESPD formuläret i XML format.

 

OBS, Nedanstående stycke gäller enbart om ni förlitar er på andra leverantörers kapacitet för att uppfylla urvalskriterierna i del IV och de eventuella kriterier och regler som anges i del V.

6. När ni kommer tillbaka till översiktssidan så finner ni nu ytterligare en rubrik "Underleverantörer". För varje leverantör som ni förlitar er på så måste ni fylla i ett ESPD formulär, detta gör ni med knappen (A) nedan.
Ni kommer inte att kunna skicka in ert anbud förrän det är det är gjort. 

Bild 4, visar sektionen Underleverantörer

A) Ni skapar formulär för underleverantörer genom att trycka på denna knapp

7. När ni tryck på knappen "Lägg till underleverantör" så skapas en ett ESPD formulär, om ni förlitar er på flera underleverantörer så får ni klicka på knappen en gång per underleverantör. 

8. När ni lagt till en underleverantör så kan ni besvara formuläret genom att trycka på alternativ B i bild 5.

Bild 5, Visar Vyn för underleverantörer efter att man lagt till åtminstone 1 underleverantör.

A) Om ni vill ta bort och radera en underleverantör så trycker ni på detta knapp
B) För att besvara/öppna formuläret trycker ni här
C) Efter att ni har sparat formuläret så kan ni även ladda ned det som Pdf eller XML med dessa knappar.