OMFATTNING

Anbudsinlämningen är i 3 steg. Denna guide går igenom alla steg för att lämna elektroniskt anbud/ansökan. Du måste ha ett konto på e-Avrop samt vara inloggad. Det är kostnadsfritt att registrera konto.

 

Guide för kontoregistrering.

SÖK UPPHANDLING

 1 .Gå till www.e-avrop.com

 2. Klicka på knappen Sök upphandling mitt på sidan

 3 Sök och välj upphandlingen du är intresserad av i listan

 4 Klicka på knappen Hämta & Bevaka

 

LÄMNA ANBUD

1. Klicka på knappen Lämna anbud/Lämna ansökan till i menyn till vänster.

 

Steg 1 av 3

 

                                                                                                             Bild 1. Steg 1 av 3 Verifiera din användare

 

Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på knappen Verifiera

 

När du verifierar dig första gången skapar systemet ett lås och en nyckel. Om du vill komma åt ditt anbud vid ett senare tillfälle verifierar du dig med låset och nyckeln eller dina användaruppgifter.

 

Om du byter användaruppgifter efter att du påbörjat ett anbud kan du bara verifiera dig med låset och nyckel.

 

 Bild 2. Lås och Nyckel

Vi rekommenderar att du i samband med anbudsinlämning skriver upp låset och nyckeln för senare bruk!

 

Steg 2 av 3.


Bild3A. Steg 2 av 3. Bearbeta anbudet

Bild3B. Steg 2 av 3. Bearbeta anbudet

 

En upphandling kan innehålla bara A eller B. En upphandling kan också innehålla A och B i kombination.

Om A visas innehåller upphandlingen ett elektroniskt svarsformulär som du ska besvara i din webbläsare. Formulären måste vara komplett ifyllda för att du ska kunna lämna anbud. Av statusen framgår om formuläret är komplett eller inte.

Om B visas måste du bifoga efterfrågade filer genom att bläddra fram en fil på din dator och bifoga den i anbudet.

Om C visas kan du bläddra fram en fil på din dator och bifoga den i anbudet.

 

Beroende av om A och/eller B används i upphandlingen blir ditt anbud möjligt att lämnas in när A och B är komplett. Om bara C används, måste du bifoga minst en fil.

Bifoga valfria filer
Om upphandlaren tillåter er att bifoga valfri filer till anbudet, dvs filer som inte är obligatoriska att inkomma med, så får ni möjligheten att göra detta efter att ni har bifogat samtliga obligatoriska filer. 

Om upphandlaren tillåter det eller ej kan ni se på banderollen som visas på Bild3A ovan, dvs texten När alla kravställda filer ovan är uppladdade kan du lägga till valfria filer 

 

Steg 3 av 3.

Bild 4. Steg 3 av 3. Skicka anbudet

 

Klicka på knappen Skicka anbudet

 

I samband med att anbudet skickas så genereras inlämningsbevis. Inlämningsbeviset är ditt kvitto och bevis på att du lämnat anbud.

Inlämningsbeviset skapas som en PDF-fil. Säkerställ att du har en tillräckligt ny version av PDF-Reader installerad på din dator. Du kan kostnadsfritt ladda ned den senaste versionen Adobe Reader.

Ladda ner Adobe Reader här.

 

OBS

På inlämningsbeviset, under rubriken underskrift, står hur du ska hantera beviset. Du ska antingen skicka inlämningsbeviset till myndigheten eller så ska du kunna uppvisa det på uppmaning.

 

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INLÄMNING, KOMPLETTERING  OCH ÖPPNING AV ANBUD

 

Krav för att kunna lämna anbud elektroniskt

·       Leverantören måste vara registrerad och inloggad på e-Avrop.

·       Leverantören måste vara prenumerant på upphandlingsdokumentet

·       Inlämningen måste ske före sista anbudsdag har passerat

 

Krav för att komplettera elektroniskt anbud

En leverantör som loggar in innan sista anbudsdag med samma användarnamn och lösenord som när anbudet lämnades, eller med anbudets lås och nyckel, kan leverantören, om steg 3/3 inte genomförts komplettera sitt anbud. Om steg 3/3 är genomfört (anbudet inlämnat) kan anbudet revokeras och kompletteras. Anbudet kan sedan lämnas på nytt.

 

Inlämningsbevis

Oavsett om sista anbudsdag passerats eller inte, kan leverantören alltid skapa kopior på inlämningsbeviset.

 

 

 

Krav för att kunna öppna elektroniskt inlämnade anbud

·       Sista anbudsdag måste ha passerat.

·       Öppningen kan bara ske av en registrerad upphandlaren som är inloggad på e-Avrop.

·       Upphandlaren måste vara registrerad som upphandlare på den enhet som publicerat upphandlingen.

·       Om inlämningsbevis har begärts måste upphandlaren har tillgång till informationen i beviset för att öppning ska vara möjligt.

 

SKYDD AV ANBUD

 

Skydd genom kryptering

Ditt anbud skyddas genom kryptering med en krypteringsalgoritm kallad Rijndael. Rijndael är officiell amerikansk standard under namnet Advanced Encryption Standard (AES). Rijndael utropades den 2 oktober 2000 som segrare i en världsomfattande tävling anordnad av USAs handelsdepartement.

 

Rijndael är en symmetrisk krypteringsalgoritm utvecklad av två belgare, Joan Daemen och Vincent Rijmen.För mer info se Wikipedia.

 

Validering genom signatur

För varje anbudsfil beräknas dess signatur med hjälp av MD5 (Message-Digest algorithm 5) som är en kryptografisk hashfunktion som skapar en 128 bitar stor kontrollsumma av valfri data. Detta gör det möjligt med mycket stor sannolikhet fastställa om nämnda data är förvanskat.

För mer info se Wikipedia.