Omfattning

En övergripande orientering för Mina sidor.

Förutsättningar

Nedanstående gäller under följande förutsättningar:

  1. Du måste ha ett konto på e-Avrop
  2. Du måste vara inloggad i e-Avrop upphandlingsstöd
  3. Du måste ha tilldelats rättigheter för att skapa/administrera upphandlingar av din administratör i e-Avrop

 

Mina sidor

På Mina sidor är all viktig information samlad om avtal och upphandlingar. Mina sidor är upphandlingsstödets hjärta och härifrån kan du nå alla funktioner som tilldelats din användare.

När du loggar in är ditt namn valt som Person. Det valda namnet avgör vem informationen på mina sidor gäller. I listan hittar du alla registrerade upphandlare i din organisation samt valet Alla ansvariga.

Uppe till höger i bild, under Avtal och Upphandlingar, visas vad vald användare ansvarar för samt händelser som kräver en åtgärd från användaren.

Om du vill se vad dina medarbetare har för arbetsuppgifter väljer du denna person i listan. Du kan alltid se andras pågående arbetsuppgifter men för att kunna åtgärda dessa måste du vara administratör i systemet.

I Kalendern visas alla upphandlingsrelaterade händelser för den person som valts som i listan Person.

 

Om du klickar på ett datum i kalendern kan du skapa en påminnelse åt dig själv genom att bocka i rutan Privat. Om du vill att andra ska se din påminnelse i sina kalendrar bockar du ur kryssrutan Privat.

Du kan även skapa ett meddelande för en annan användare än dig själv, exempelvis boka ett möte, genom att välja användarens namn i listan över ansvariga (Person), klicka på datumet i kalendern och skriva meddelandet.
Då kommer denna påminnelse att dyka upp i den valda användarens kalender i e-Avrop.