Highlights

 • Vi har implementerat 48 tim fördröjning av den nationella publiceringen av annonsen på upphandlingar över tröskelvärdet. Det gör att ni inte längre behöver hålla koll på tider utan det är bara att publicera den nationella annonsen i samband med TED-annonsen så tar systemet hand om resten.
 • Ramavtal som publicerats av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet på avropa.se finns nu inlästa i e-Avrops avtalsdatabas, där ni kan samordna dem till er avtalsdatabas för att göra förnyade konkurensutsättningar.
  Läs mer om integrationen med avropa.se här
 • Det går nu att aktivera ett högkontrast-läge som uppfyller den internationella standarden för tillgänglighet på webben WCAG - Web Content Accessibility Guidelines. (Vi följer WCAG 2.0 nivå AA.) Detta görs ifrån Profil -> inställningar.
 • Det går nu att meddela leverantören att en förlängning på ett avtal har aktiverats i samband med förlängning.
  Det är nu möjligt att använda ESPD med egen utvärdering.

Förbättrade funktioner

 • Det går nu att redigera projekt i Direktupphandlingsmodulen som vanliga upphandlingsprojekt.
 • Leverantörer har nu möjlighet att komma åt icke inskickade anbud.
 • Möjlighet att exportera projektlistor från webben till Excel.
 • Det går nu att dölja inkomna anbud innan sista anbudsdag från översikten på ett upphandlingsprojekt (detta styrs av e-Avrop på begäran).
 • Det går nu att ta bort domän-kravet vid registrering av nya användare (detta styrs av e-Avrop på begäran).

Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

 • Åtgärdat att Tertial felaktigt visades som Kvartal i listan över planerade projekt.
 • Åtgärdat en bugg som gjorde att oöppnade anbud felaktigt visades på Mina sidor för tidigare projektägare på LOV/DIS annonser
 • Åtgärdat en bugg i Captcha-hanteringen för webbläsaren Safari.
 • Åtgärdat att dokument från tidigare avtal felaktigt visades på nya avtal.
 • Skapat ett generiskt meddelande vid ínbjudan för användare med single sign-on.
 • Åtgärdat en bugg där bortagna användare kunde göra att tidigare projekt inte gick att läsa in korrekt.
 • Det går återigen att bifoga dokument från arkiverade projekt.
 • Åtgärdat en bugg som gjorde att Bevaka-knappen var synlig trots att man redan bevakat upphandlingen.
 • Åtgärdat en bugg som gjorde att Tilldelningskriterier inte lästes in korrekt till TED-formulären F24 och F25.
 • Åtgärdat ett fel som gjorde att avtal med giltigt från-datum i framtiden kunde dyka upp i sökresultat.