Highlights

 • Vi har uppdaterat e-Avrop i förberedelse med kommande krav kring CPV-koder, tillhörande kontraktstyp.
  Denna uppdatering gör det nu möjligt att ange en Huvudkod i systemet som därefter automatiskt hjälper er att sätta kontraktstypen på upphandlingen, detta är viktigt då TED inom närtid kommer att förkasta annonser som inte har matchande huvudkod och kontrakstyp.
 • Vi har även uppdaterat hanteringen av NUTS-koder för att underlätta för er att NUTS-koda era upphandlingar, då detta också kommer att komma krav på uppifrån. Det senaste NUTS-koderna som ni angett på en upphandling kommer att vara förinställda på nästa upphandling som ni skapar för att ni inte ska behöva fylla i det varje gång. Dessa uppgifter sparas på användarnivå, vilket innebär att så länge du är inloggad som dig själv så kommer det alltid upp oavsett vilken dator du använder. 

Förbättrade funktioner

 • Möjligheten att fördröja nationell annonsering enligt inställningar i dateringar är återställd.
 • Visa hälsningsfrasen i dialogrutan för dialog i upphandlingsprojekt
 • Man kan nu få möjligheten att bjuda in leverantörer efter annonsering på samtliga förfaranden.
 • Man kan nu söka både efter diarienummer och titel när man kopierar dokument från andra upphandlingar.
 • Möjlighet att lägga till filer vid Avbrytande

Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

 • Man kunde inte skapa en mall baserat på ett tidigare projekt
 • Upphandlingar som ännu inte publicerats på grund av fördröjd publicering visas inte längre på annonssidan
 • Anbuden under fliken dokument dök inte upp förrän man hade gått till steget kvalificera