Highlights

 • Vi erbjuder nu digital signering som tilläggstjänst i e-Avrop. Tjänsten går att beställa här. Vill du veta mer om tjänsten kan du läsa mer här.
 • Vi har uppdaterat majoriteten av våra text inmatningsfält i e-Avrop för att nu stödja textformatering, något som jag vet varit efterfrågat av många av er. 
 • Som ett led i ett EU-projekt som vi ingår i så har vi nu implementerat stöd för eCertis databasen i e-Avrop. Så nu kan ni samt leverantörer få fram relevant information gällande ESPDn direkt i formuläret. 
 • Samtliga Avropa avtal ska nu finnas tillgängliga för samordning till era egna respektive avtalsdatabaser.

Förbättrade funktioner

 • Möjligheten att fördröja nationell annonsering enligt inställningar i dateringar är återställd.
 • Visa hälsningsfrasen i dialogrutan för dialog i upphandlingsprojekt
 • Man kan nu få möjligheten att bjuda in leverantörer efter annonsering på samtliga förfaranden.
 • Man kan nu söka både efter diarienummer och titel när man kopierar dokument från andra upphandlingar.
 • Möjlighet att lägga till filer vid Avbrytande

Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

 • Man kunde inte skapa en mall baserat på ett tidigare projekt
 • Upphandlingar som ännu inte publicerats på grund av fördröjd publicering visas inte längre på annonssidan
 • Anbuden under fliken dokument dök inte upp förrän man hade gått till steget kvalificera