Hej,

CPV-nomenklaturen är en sk. trädstruktur. Du meddelas så fort en upphandling publicerats där CPV-koden och bevakningen sammanfaller enligt det scope du valt. Nedan kan du se en bild på hur det fungerar.

Om du vill förfina din träffbild kan du välja att prenumerera på en exakt kod. Då riskerar du dock att missa upphandlingar som kodas högre upp i grenen men som du ändå är intresserad av. Du väljer dock själv vilken nivå du vill lägga din bevakning på.