e-Avrop har en välutvecklad rapportfunktion. Som upphandlare kan du få rapporter kopplade till ett specifikt upphandlingsprojekt eller mer övergripande rapporter.