Omfattning

Detta hjälpavsnitt kommer gå igenom hur du anger en huvudkod och hur denna hänger ihop med kontraktstyp

Förutsättningar

Nedanstående gäller under följande förutsättningar:

1. Du måste ha ett konto på e-Avrop
2. Du måste vara inloggad i e-Avrop upphandlingsstöd
3. Du måste ha tilldelats rättigheten Upphandlare din administratör i e-Avrop

 

Från mina sidor

1. På Mina sidor under rubriken Visa i väljer du alternativet Pågående upphandlingar

2. Från Projektlistan väljer den upphandling du vill CPV-koda och klickar på länken
Alternativt klicka på du Skapa - Nytt Upphandlingsprojekt

3. Klicka på Grunduppgifter i upphandlingens Checklista

4. Klicka på Lägg till CPV-koder, välj i listan de koder som du tycker passar för ditt projekt, tryck sedan på bekräfta.

Nu kommer du se att en av de koderna som du valda har blivit utsedd till Huvudkod och resterande har blivit Tilläggskoder. default väljs alltid den kod som har ligger högst upp i listan som huvudkod. Baserat på den huvudkoden så har nu också en kontraktstyp valts.

Relationen mellan kontraktstyp och CPV-koder ser ut som följande:
För Varor så får man använda CPV-koder inom spannet 03 000 000 till 44 000 000 samt 48 000 000.
För Byggentreprenad så får man använda CPV-koder under 45 000 000
För Tjänster så får man använda CPV-koder 50 000 000 till 98 000 000

Vi har konfigurerat systemet så att det automatiskt väljer kontraktstyp baserat på den valda huvudkoden, så väljer du bara korrekt huvudkod så blir kontraktstypen också korrekt.


5.  För att utse en annan kod än den förvalda koden som huvudkod så klickar du helt enkelt på koden i listan tilläggskoder:


 

 

 

 

 

 

 

Det som händer då är att den valda koden blir huvudkod, den nuvarande huvudkoden blir istället en tilläggskod, och vid behov så ändras också Kontraktstypen.