Hej,

e-Avrop AB är endast systemleverantör till upphandlande myndigheter/enheter. Det är den upphandlande myndigheten/enheten som väljer CPV-koderna. E-avrop har således inget med de enskilda ärendena att göra och din fråga bör därför riktas till den aktuella upphandlande myndigheten/enheten.

 

Vi brukar dock rekommendera att man som leverantör trots allt bevakar huvudkoderna eftersom det är enklare att rensa bort upphandlingar som man inte är intresserad av än att missa en upphandling som man vill vara med på. Om du vill förfina din träffbild kan du välja att prenumerera på en exakt kod. Då riskerar du dock att missa upphandlingar som kodas högre upp i grenen men som du ändå är intresserad av. Du väljer dock själv vilken nivå du vill lägga din bevakning på. 

CPV-nomenklaturen är en sk. trädstruktur. Du meddelas så fort en upphandling publicerats där CPV-koden och bevakningen sammanfaller enligt det scope du valt.