Bild 1, Visar Förkalkyl i e-Avrop

Bild 2, Visar Förkalkyl i e-Avrop

 

Bild 3, Visar Efterkalkyl i e-Avrop

Förkalkyl

Att på förhand göra en kalkyl på projektet/upphandlingen och specificera dess strategi, nyttor och säkerställa att den blir utförd enligt organisationens mål och styrning. Stödfunktion, informationsfunktion, kontrollfunktion.

+ Intern styrning

+ Trygghet att göra rätt för upphandlarna

+ Säkerställer att rätt krav ställs, för ledning/politiken

Efterkalkyl

Att rapportera slutliga resultatet av projektet/upphandlingen. Vad blev resultatet. Blev det någon besparing? Hur många anbud fick vi? Har vi gett verksamheten förutsättningar att använda avtalet/avtalen? Informera om resultatet till politiker, ekonomidirektörer eller andra intressenter.

+ Påvisa nyttan för intressenter

+ Intern styrning och mätetal

 

Bild 4, visar Dashboard med statistik från För- och efterkalkylen