Omfattning

Detta hjälpavsnitt kommer gå igenom hur du inhämtar kreditupplysningar och sparar ned rapporter i samband med kvalificering av leverantörer i e-Avrop. Kreditupplysningen genomförs av Creditsafe.

Förutsättningar

Nedanstående gäller under följande förutsättningar:

  1. Ni måste ha tjänsten integration av kreditupplysning 
  2. Ni behöver vara kund hos Creditsafe
  3. Du måste ha rättigheten Kreditinformation i e-Avrop (för att kunna inhämta kreditrapporter)

 

Innehållsförteckning

Hämta kreditupplysning
Granska en kreditupplysning i e-Avrop
Ange era användaruppgifter (Creditsafe) för Systemadministratörer

Hämta kreditupplysning

Ni kontrollerar och inhämtar rapporter för leverantörer från steget Kvalificera leverantör i e-Avrop, det gör ni genom att klicka på någon av valen nedan:


Bild 1, Visar Kvalificera steget i e-Avrop med det olika alternativt som beskrivs nedan

A. Om ni vill kontrollera samtliga leverantörer så kan ni trycka på denna knapp, då efterfrågas en kreditrapport från samtliga leverantörer i listan, ni får även bekräfta att ni vill genomföra slagningen och hur många slagningar det kommer att bli, innan begäran skickas iväg.
B.
 Om ni hämta ned fulla kreditrapporter som även sparas i pdf format i e-Avrop, så kan ni trycka på denna knapp
C. 
Om ni vill antingen inhämta en kreditrapport för en specifik leverantör eller om ni vill granska/titta på en redan inhämtad rapport så kan ni klicka på denna knapp.
Om det är så att en kreditrapport behöver hämtas, så kommer ni att få en bekräfta att ni vill inhämta en innan en kredituppslagning genomförs.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Granska en kreditupplysning i e-Avrop

Om du vill granska den sammanfattade kreditrapport i e-Avrop så kan du klicka på den knappen C (som visas på Bild 1 ovan), från kvalificera leverantör för den aktuella leverantören.

Då öppnas en modal med följande information

Bild 2, Visar den information som framgår av den sammanfattade kreditrapporten i e-Avrop

Utöver att läsa informationen som inhämtats kan ni från denna sida även:
- Se när Kreditinformationen senast hämtades in
- Hämta den fullständiga rapporten för den aktuella leverantören, den sparas ned till din dator men spara även i rapporter under dokument i e-Avrop för det aktuella projektet. Detta kräver dock att ni har rättigheten Kreditinformation på den aktuella Upphandlande enheten (klienten).
- Hämta in uppdaterad kreditinformation, detta kräver dock att ni har rättigheten Kreditinformation på den aktuella Upphandlande enheten (klienten).

 

Tillbaka till innehållsförteckningen

Ange era användaruppgifter (Creditsafe) för Systemadministratörer

För att era användare ska kunna nyttja kreditupplysning i e-Avrop så behöver ni ange inloggningsuppgifter till Creditsafe.
Detta gör ni från Systemadministration. 

1. Öppna systemadministration och välj fliken Kreditupplysning.
2. Ange användarnamn och lösenord för ert Creditsafe konto och tryck sedan på spara

Bild 3, Visar Systemadministration, fliken Kreditupplysning.

Ni är nu klara och era användare kan nu nyttja kreditupplysning i e-Avrop i enlighet med denna guide. 

Tillbaka till innehållsförteckningen