Rent tekniskt finns ingen övre gräns för hur stor en fil får vara. Praktiskt är en annan sak. Vanligtvis börjar problemen om filen överstiger 250 MB.
 
Får inte den upphandlande myndigheten/enheten problem så får leverantören problem (inte helt ovanligt vid stora filer). Just detta har inget med Internet eller e-Avrop att göra utan det är helt enkelt svårt att hantera så stora datamängder om man inte har riktigt bra hårdvara.
 
Problemet som du upplever beror på en kombination av hur snabbt ditt internet är - inställningarna för Timeout i din webbläsare och mottagande server. Du kan vidta följande åtgärder när du ska ladda ner och ladda upp filer:
 
1. Säkerställ webläsaren inte bryter upp- eller nedladdningen via TimeOut
2. Säkerställ att uppkopplingen är riktigt snabb
3. Dela om möjligt upp filen i flera mindre delar
4. Komprimera filen (zip eller rar)
 
Utöver ovanstående krävs webbläsar-pluginet Flash för att kunna ladda upp filer i projekt. Pröva med att köra Chrome (som har en version av flash installerad i webbläsaren) eller ladda ner flash from Adobes hemsida.
 
Vidare är det också viktigt att som upphandlande myndighet/enhet fundera på mottagarens/anbudsgivarens tekniska kapacitet när man begär in filer i en upphandling. Olika branscher har olika teknisk kapacitet. Om ni har missbedömt branschens tekniska kapacitet kan ni alltid justera i underlaget för att det ska fungera för anbudsgivarna. Ovanstående punkter gäller även vid uppladdning av filer. För att lösa det så skulle ni exempelvis kunna tillhandahålla era stora filer som zip- och rarfiler till leverantörerna.