Highlights

 • Vi har uppdaterat e-Avrop i förberedelse med kommande krav kring CPV-koder, tillhörande kontraktstyp.
  Denna uppdatering gör det nu möjligt att ange en Huvudkod i systemet som därefter automatiskt hjälper er att sätta kontraktstypen på upphandlingen, detta är viktigt då TED inom närtid kommer att förkasta annonser som inte har matchande huvudkod och kontraktstyp.
 • Vi har även uppdaterat hanteringen av NUTS-koder för att underlätta för er att NUTS-koda era upphandlingar, då detta också snart kommer att vara ett krav vid annonsering. Det senaste NUTS-koderna som ni angett på en upphandling kommer att vara förinställda på nästa upphandling som ni skapar för att ni inte ska behöva fylla i det varje gång. Dessa uppgifter sparas på användarnivå, vilket innebär att så länge du är inloggad som dig själv så kommer det alltid upp oavsett vilken dator du använder. 

Ni kan läsa detta hjälpavsnitt om ni är intresserade att veta hur CPV-koder och kontraktstyp hänger ihop i systemet

Förbättrade funktioner

 • Vi har uppdaterat vår Digital signeringslösning med Rita och Klicka
 • Vår leverantörskontrolls funktion under avtalsadministration har fått en grafisk uppdatering
 • Textformatering har lagts till på kontraktstilldelningen
 • Förbättrad funktionalitet mot webbläsaren Safari

Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

 • Granskning av anbud efter att man särskilt kunde tidigare orsaka att man man behövde omutvärdera
 • Inkorrekta lösenord skickades ut till Direktupphandlingsmodulanvändare i samband med inbjudan
 • Rapporten frågor och svar uppdaterades inte alltid korrekt vid ändringar
 • Saknade Finska NUTS-koder har lagts till
 • Antalet tillåtna tecken gjorde ibland att man inte kunde svara på en fråga som inkommit. 
 • Otillåtna tecken i filer som skulle signeras gjorde att man inte kunde skicka signeringen
 • Uppdateringen av statusen på HILMA annonser kunde tidigare orsaka problem