Omfattning

Hur du ställer in alla dateringar i ett upphandlingsprojekt.

Förutsättningar

Nedanstående gäller under följande förutsättningar:

1. Du måste ha ett konto på e-Avrop
2. Du måste vara inloggad i e-Avrop upphandlingsstöd
3. Du måste ha tilldelats rättigheten Upphandlare din administratör i e-Avrop

 

Från mina sidor

  •  Mina sidor under rubriken Visa i väljer du alternativet Pågående upphandlingar
  • Från Projektlistan väljer den upphandling du vill tidsplanera och klickar på länken
  • Klicka på Dateringar i upphandlingens Checklista
 
(Bilden visar en del av upphandlingens checklista)
 
Planeringen är indelad i olika avsnitt. Dateringar för upphandlingen, tidsplan och dateringar för avtalet, avtals dateringar.
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidplan (A)

Processteg

Under processteg återfinner du alla delmoment i den valda Upphandlingsförfaranden som är möjliga att tidsplanerna. Det första datumet är alltid satt, Upphandlingen skapad, och kan av förklarliga skäl inte ändars.

När du anger datum kan du antingen klicka på datumet och får då välja datum ur en kalender eller så kan de ange antal dagar som ska gå mellan de processteg du står på och nästa. Datumet räknas då fram automatiskt.

Dateringsfunktionen är mycket flexibel. Det enda krav som finns när det gäller dateringar är att anbudsinlämning och anbudöppning inte kan vara samma dag. Anbudsöppning kan tidigast ske dagen efter sistaanbudsdag.

 

Utförda aktiviteter (B)

Aktivitet

Under aktivitet till höger får du en liten sammanställning som visar hur du ligger i tid i projektet. Värdena i denna lista förändras vartefter projektet fortskrider.

 

Övriga anbudsrelaterade dateringar (C)

Händelse

Dag för sista fråga anbud och Anbudet bindande t.o.m. utgår båda från sista anbudsdag. Här kan du med fördel ange antal dagar så räknar systemet fram rätt datum.

 Exempel på processteget för tidsplanering

 

Avtalsdateringar (D)

Alla dateringar i detta avsnitt utgår från dateringen i Avtalsperiod från. Börja därför alltid med detta datum. Antal månader anger du under Pågår. Systemet räknar då automatiskt fram rätt datum.

 

Larm kopplade till datum (E)

Här har ni möjligheten att ställa in påminnelser till er själva eller andra projektmedlemmar. Detta gör ni genom att klicka på Nytt Larm och fylla och ange Benämning, tidpunkt, mottagare samt meddelande i modalen som öppnas. 

Alla larm visas på mina sidor för respektive projektdeltagare. Larmet skickas till mottagaren med e-post natten innan aktuellt larmdatum.