Highlights

 • Det går nu att ange upp till 20 CPV-koder på ett upphandlingsprojekt
 • Det går nu att ange löptid istället för start och sluttid för avtal i dateringar på upphandlingsprojekt
 • Creditsafe - Man kan nu kontrollera företag och underleverantörer från avtalsadministration samt kvalificeringssteget.

Förbättrade funktioner

 • Rangordnade avtal hamnar nu per automatik i korrekt ordning i nya avtalsdatabasen
 • Förbättrad hanteringen av statusen på digitala signeringar
 • Efteranalys blir nu tillgänglig direkt från projektstart Efteranalys blir nu tillgänglig från anbudsöppning
 • Vi har tagit bort behovet av att ange blocknamn i samband med uppsättning av Creditsafe integrationen i e-Avrop

ESPD 2.0

 • Svar hamnar nu i rätt mapp i 2-stegs förfaranden
 • ESPD formuläret (pdf) sparas nu på både svenska och engelska
 • Vid import av tidigare skapad ESPD så aktiveras nu enbart de inlästa kraven. (Eventuella ikryssade krav rensas)

Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

 • Ändringsbegäran kommer nu till rätt kontaktperson även när man i ändringsbegäran byter kontaktperson
 • Förtydligande.txt filen innehåller nu inte längre någon HTML kod
 • Man kan nu bocka ur Ramavtal med flera aktörer i TED-formuläret om man av misstag kryssat i den
 • Vi har lagt in validering av TED felmeddelande R104 och R619