Highlights

 • Vi har lagt till stöd för finska EID och norska Bankid till vår lösning för digital signering, lösningen bygger på att mottagaren väljer de alternativ som ni godkänt. Ni får välja om ni vill tillåta enbart svenska eller samtliga EID. För att slå på detta för er klient kan ni kontakta support@e-avrop.com.
 • Vi har tagit bort onödiga underkategorier i menyn i e-Avrop och flyttat om några länkar för att skapa en bättre användarupplevelse i e-Avrop.
  Så ni kan nu t.ex. Skapa nya upphandlingsprojekt direkt från Mina sidor. 
 • Det finns nu stöd för att göra fristående efterannonseringar i e-Avrop, så för er som vill kan ni nu efterannonsera inköp genomförda utanför systemet. 

Förbättrade funktioner

 • Det går nu att efterannonsera Dynamiska inköp även under tröskelvärdet.
 • Möjligheten att samordna med icke-portalmedlemmar finns nu under Samordna-steget i Grunduppgifter.
 • Vi har fixat så att Nöjd Upphandling Index (NUI) rapporten uppdateras dagligen, så att ni nu alltid kan ta ut färska rapporter.
 • De platser där vi hade två kopiera-knappar när man skulle bifoga dokument är nu åtgärdade så att det enbart finns en knapp som hanterar bilagor från båda kategorierna.
 • Rangordnade avtal hamnar nu per default i korrekt ordning i nya avtalsdatabasen  Denna rapporterades felaktigt det är fortfarande problem med sorteringen.

Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

 • Det blir nu inte fel om man aktiverar ESPD på ett projekt utan att faktiskt skapa ett ESPD formulär och sedan inaktiverar ESPD. 
 • Inkomna frågor på upphandlingsprojekt visades ibland inte korrekt.
 • Det gick inte att bocka ur Ramavtal med flera aktörer i TED-formuläret om man av misstag kryssat i den.