Highlights

 • Man kan nu Flytta och Radera flera filer samtidigt i ett upphandlingsprojekt, detta gör man genom att nyttja kryssrutorna till höger och sedan klicka på Flytta eller Radera.

 • Fast leveranstid är nu möjligt att ange på upphandlingar med avtalsformen Kontrakt med vinnande leverantör/er, detta gör att avtalstid inte efterfrågas i dateringar.
 • Vi har skapat en genväg till Anbud från kvalificera leverantör och utvärdering, ni finner denna i kolumnen Anbud för respektive leverantör i nämnda steg.

 • VI har brutit ut Larm (som vi även döpt om till Påminnelser) från dateringar och flyttat den funktionen till vänster menyn under rubriken Visa - Påminnelser. Denna funktion finns således nu tillgänglig även från upphandlingsförfarande som inte har Dateringar

Förbättrade funktioner

 • Vi har förbättrat valideringen av e-postadresser för att minska risken att man matar in en ogiltig e-postadress.

 • Vi har lagt in en varningsruta för leverantörer när dem gör ändringar på företagsnamn och eller org. nr, som understryker vikten av att vara kontrollera så att företagsnamn och org. nr matchar.

 • Vi har lagt in ett nytt fält i Kvalificera leverantör steget som visar Företagsnamn tillhörande det org. nr som slagits upp i Skatteverkskontrollen.

 • Man kan nu bifoga filer från Förfrågan och Tilldelning från E-post funktionen i ett projekt.

 • Vi har kompletterat Översikten med Sista anbudsdag, Sista ansökningsdag samt Sista dag att ställa frågor.

 • Vi har kompletterat Pågående upphandlingar listan med ett kolumn som visar status för Efterannonsering.

 • Fliken Efterannonserade upphandlingar visar nu samtliga efterannonserade upphandlingar och inte bara det senaste 2 månadernas.

Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

 • Kolumnen Arkiverad i Avtalsarkivet har döpts om till Löptid för att bättre indikera vad som visas i den kolumnen.
 • Avtalstid krävs nu inte längre på icke annonserade upphandlingsförfaranden.