Highlights

 • Vi har skapat en integration mot CreditSafe, så möjligheten att ansluta ett CreditSafe konto till e-Avrop och inläsa kreditupplysningar direkt till e-Avrop är nu möjligt. För mer information om denna funktion kontakta Tomas Dahl, e-post: tomas.dahl@e-avrop.com, tel: 08-501 190 11
 • Vi har lagt till möjligheten att svara direkt till frågeställare när man svara på inkomna frågor i upphandlingar. 
 • En integration mot Kronofogdemyndigheten för insamling av Skatteskuld i samband med upphandling kommer även inom kort att finnas tillgänglig som en komplement till den information som försvann när Skatteverket säkerhetsklassade den informationen.

Förbättrade funktioner

 • Länken Avtal från Avropa.se i avtalsdatabasen är nu dold för användare som inte har rättigheter att skapa avtal för den aktuella klienten
 • För- och efteranalys rapporten kan nu kompletteras med information från projektet gällande Avtalsform, Kontraktstyp samt antal Inkomna frågor
 • Förhandsannonser från TED återfinns nu även bland aktuella annonser i e-Avrop under omfattningen Förhandsannonser
 • Vi har uppdaterat vårt NUTS-bibliotek till den nya 2021 standarden

 

Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

 • Digital signering i samband med kontraktstilldelning - Sortering av bilagor fungerar nu som förväntat igen.
 • Publik direktupphandling tolkas nu korrekt i Nöjd Upphandling Index rapporten
 • Frågor och svar samt Avtalsinformation visar nu alltid även den nedersta raden korrekt. 
 • Planerade projekt som arkiverats dyker nu upp i arkiverade listan.
 • Användare utan en komplett profil dyker nu inte längre upp i listan över valbara signatörer.