Förbättrade funktioner

 • Det går nu att redigera Clips som extern projektmedlem.
 • Vi har höjt tiden som en användare förblir inloggad i e-Avrop samt förbättrat kopplingen till Clips för att minimera risken att man tappar arbetet för att man blivit utloggad.
 • Vi har tagit bort Rang från den Nationella efterannonsen.
 •  Upphandlingsprojekt får nu korrekt förförande i PowerBi rapporterna.
 • Clips bilagor hamnar nu korrekt eventuell mapp dem ligger i samband med att man tillför dem till en Annons/ett Utskick.
 • När man skapar ett Clips dokument så hamnar det nu korrekt i eventuell vald mapp.
 • Det går nu att nyttja e-postadressen istället för användarnamnet på kontot i samband med inloggning.
 • Man kan nu skapa Clips mallar baserade på andra mallar.
 • Det går nu inte längre att skicka rättelser från dialogrutan som dyker upp när man gör ändringar på ett projekt som har en TED annons, om TED ännu inte har publicerat annonsen.
 • Vi har förbättrat och döpt om Definiera delar till Information.
 • Det går nu att redigera Diarienummer, Kategori, Varugrupp på upphandlingsprojekt så länge det är inte är arkiverat
 • Det går nu även att redigera Titel, Värde, CPV samt NUTS-kloder, Beskrivning samt Samordning på Dynamiska inköpssystem tills dem arkiveras.

Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

 • Anbudsgivarens filer på dokumentförfrågan i Clips som anbudsgivaren har bytt ut när upphandlaren inte har lagt in ett bestämt namn på bilagan, raderas nu korrekt när dem byts ut med en bilaga som har ett annat namn av leverantören.
 • Frågor och svar kommer nu återigen i ordning leverantörens vy.
 • Åtgärdat ett problem med att man inte enbart kunde bifoga dokument från rapporter till ett Tilldelningsbeslut.
 • Det går nu att radera tomma mappar som förväntat.
 • Åtgärdat ett problem som kunde uppstå om man försökte ställa en fråga på en upphandling och hade engelska som språkval
 • Man behöver längre inte fylla i Clips formulär för eventuella underleverantörer.
 • Åtgärdat ett problem som kunde göra att man inte kunde ändra datum Direktupphandlingsmodulen.
 • Clips dokumentmallar hanteras dyker nu inte längre upp som kortmallar när man nyttjar mallbiblioteket i mallredigeringsläget av Clips.
 • Kundkontakten skrivs nu korrekt ut om man öppnar Avtalsöversikt under dokument på ett avtal.
 • Snabbknapparna till avtalsdatabasen på Mina sidor fungerar nu korrekt igen.