Highlights

 • Vi har nu lanserat Clips så att vi kan slå på detta för klienter i e-Avrop, ni kan läsa mer om Clips på vår hemsida:
  CLIPS - Dynamiska dokument
 • Vi har uppdaterat gränssnittet för inställningar av elektroniskt anbudsgivning för att skapa bättre möjlighet till nyttja enbart den funktionalitet man vill nyttja.
 • Vi har flyttat hanteringen av ESPD till annonseringssteget för att tillgängliggöra möjligheten att tillföra ESPD på annonserade upphandlingar, en fördel som kommer nu när vi lanserat Clips. (Detta gäller dock bara ESPD 2.0)

Förbättrade funktioner

 • Anbudets löptid visas nu även i inbjudningar

 • Avtalsanalysen det skickas nu med information om startdatum

 • Lagt till en bekräftelse ruta för Ladda hem zip till lokal SFTP-area

 • Man kan nu på klientnivå ställa in så att leverantörer tvingas nyttja ESPD om en sådan finns bilagd (Förutsatt att klienten nyttjar ESPD 2.0)

 • Metadata för SFTP-exporten inkluderar nu även projectID

 • Avtals API:et innehåller nu även information om en avtalsförlängning är aktiverad eller ej.

 • Vi har nu introducerat Prekvalificeringssystem i e-Avrop

 • Introducerat stöd för hantering a HILMA-statistik uppgifter

 • Förbättrat gränssnitt för hantering av avtal för leverantörer

Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

 • Ett fel som kunde uppstå i ESPD om man bockade i att information fanns tillgänglig online och sedan bockade ur den valet som leverantör har åtgärdats.
 • Åtgärdat ett fel som kunde uppstå när man manuellt rangordnar leverantörer, som uppenbarade sig så att dem inte fick den ordning som man valt.
 • Fixat så att vald varugrupp stannar kvar när man i byter flik i Grunduppgifter i samband med upprättandet av Förnyad konkurrensutsättning
 • Man stannar nu kvar på den sida man var på när man loggar i e-Avrop (man blir inte längre omdirigerad till Mina sidor)
 • Annons.pdf hanteras nu korrekt i Metadata filen i SFTP-exporten
 • Tidigare publicering av meddelande krävs nu inte längre när man nyttjar TED F21
 • PowerBI rapporterna arkiverade avtal ska nu inte längre dyka upp i Avtalsfliken