Highlights

 • Det blir möjligt att använda kategorier i Dynamiska inköpssystem och Prekvalificeringssystem, dvs. det går att dela upp ett Dynamiska inköpssystem eller ett Prekvalificeringssystem i olika delområden.>
 • Nu är det möjligt för leverantörer i förnyade konkurrensutsättningar, riktade direktupphandlingar och andra riktade förfaranden att genom en länk få tillgång och registrera ett konto för förfrågan.

Förbättrade funktioner

Clips: 

 • Namnet på ett Clips dokument sätts nu som standard till Mallens namn när man skapar ett Clips dokument från mall.
 • Man får nu en varning om man tappar anslutningen till e-Avrop när man redigerar ett Clips dokument, det går även att återansluta
 • Kopplingarna i Clips följer nu samma ordning som dem gör i Word.
 • Det går nu att återanvända ett Clips dokument från tidigare projekt, precis som vilket annat dokument som helst.
 • Det går nu att utöver att ha organisationsmallar även att ha personliga mallar som enbart syns för användaren och administratörer.
 • Det går nu att filtrera kort baserat på ikonerna som är satta på kortet i Förhandsgranskning och Leverantörsvarsläget.
 • Det går nu att nyttja Clips i samband med kontraktstilldelning.
 • Det går nu att ändra standard Typsnitt och Teckenstorlek för Clips dokument, ni finner inställningen under Systemadministration - fliken Clips.

Övrigt:

 • Vi nyttjar nu samma mail mall till alla signatörer när man nyttjar digital signering i kontraktstilldelningssteget, så att det tydligare framgår vilken upphandling det gäller.
 • PDF:er för påbörjade Skrakrav och Utvärdering visa inte längre om man inaktiverar Skrakrav och Utvärdering i Grunduppgifter/inställningar.
 • Det blir tydligare för leverantörer som väljer att inte nyttja ESPD att dem istället måste bifoga bevis till sitt anbud.
 • Klonade avtal får nu ett eget avtalsnummer och versionsbokstav.
 • Vi har skapat en egen rättighet för administration av mallar, så den är inte längre bunden till Avtalsadministration.
 • Vi har fixat så att ändringar i anbudslämningsmetod nu korrekt återkallar eventuella inlämnade anbud.
 • Vi har introducerat möjligheten att genomföra förfaranden i ett eller två steg helt utan annonsering.
 • Man kan nu välja även bilagor från Avtal när man bifogar dokument i e-postfunktionen.
 • Vi har uppdaterat mejlet med utlöpande avtal så att den även inkluderar diarienummer.

Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

Clips:

 • Svarsalternativet skrivs nu korrekt ut i PDF-versioner av Clips formulär även om man har delar i projektet.
 • Man behöver bara ange en gång vilka delar man vill delta i, så sparas det för samtliga dokument.
 • Dokumentmallar och Kortmallar filtreras nu korrekt igen, så att enbart dokumentmallar dyker upp när man skapar ett Clips-dokument, och enbart kortmallar när man nyttjar mallbiblioteket i ett Clips dokument.
 • Rubrikinställningar följer nu med när man nyttjar mallen i ett projekt.
 • Ordningen på korten blir nu korrekt oavsett om man väljer att publicera från redigeringsläget eller från Mallöversikten.

Övrigt:

 • Åtgärdat ett fel i Upphandlingsprojekt API:et som kunde uppstå om anbudsgivaren hade raderat sitt konto, som gjorde att information om anbudsgivarens inte följde med i API-svaret.
 • Åtgärdat länkarna till kontraktstilldelningsbilagor i upphandlingsprojekt API:et.
 • Åtgärdat ett problem med att rapport /Dialog inte genererade korrekt i alla projekt om man nyttjat textformatering i dialogen.
 • Åtgärdat ett fel som gjorde att ESPD ibland listades i Inlämningsbeviset för leverantören även ifall man valt att inte nyttja ESPD..
 • Det går nu att vid behov byta sida när man lägga till signatörer från listan Sparade signeringar.
 • Åtgärdat ett fel som kunde göra att icke inskickade ESPD-formulär kunde synas för upphandlaren.
 • Man länkas nu korrekt tillbaka till projektlistan efter man har raderat ett projekt.